Afdeling Regio Den Haag

De afdeling Regio Den Haag is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar of Zoetermeer. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allemaal vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 23 april 1912.

Telefonische contactpersonen

Wil je graag persoonlijk contact over jouw hoorprobleem? Je kan met je vragen altijd bellen of mailen naar een van onze ervaringsdeskundige contactpersonen.

Afdelingsblad HOORkonde

Viermaal per jaar verschijnt het afdelingsblad HOORkonde. Het bevat aankondigingen van activiteiten die binnen de regio worden georganiseerd, zoals lezingen, bijeenkomsten en cursussen. Verder biedt het allerlei nieuws dat voor de lezer van belang kan zijn, en informatie over de afdeling. Kopij voor HOORkonde kan je aanleveren bij de eindredacteur (denhaag.redacteur@stichtinghoormij.nl).

Leden van de afdeling Regio Den Haag krijgen kosteloos de HOORkonde automatisch toegestuurd. Ben je lid van de NVVS (maar dus woonachtig buiten de regio Den Haag), dan kost dit abonnement € 6,50 per jaar. Als je geen lid bent van de afdeling, kan je toch een abonnement op HOORkonde nemen. Dan kost het jaarlijks € 12,-.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke Stichting Hoormij/NVVS. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt. Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.
Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens

De afdeling Regio Den Haag is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 27280601), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Het nummer van de girorekening is 305668 t.n.v. "NVVS Afd. Regio Den Haag" te Zoetermeer. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.