Afdeling Zuid-Oost Limburg

De afdeling Zuid-Oost Limburg is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in de regio Zuid-Oost Limburg. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 28 augustus 1981.

zuidoostlimburg@stichtinghoormij.nl

Afdelingsblad

In samenwerking met de afdelingen Maastricht en Venlo geven wij het blad De Oetbeller uit met hierin nieuws rondom horen en hooraandoeningen uit de gehele provincie Limburg.

Ledenvergaderingen

Twee maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding. In de pauzes is het altijd heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Informatiestand op Parkstad Zorgbeurs

Eens per jaar is er de Parkstad Zorgbeurs waar wij al meerdere jaren aan deelnemen.

Uitstapjes

Jaarlijks worden er twee à drie uitstapjes georganiseerd voor de leden. Houd hiervoor de agenda in de gaten. In december vindt het jaarlijkse kerstdiner plaats.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Zuid-Oost Limburg is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).