Ménière: ja/nee

De juiste diagnose stellen is niet eenvoudig. Je zult niet de eerste zijn die een hele rondgang langs allerlei specialisten moet maken of juist niet verder komt dan de huisarts.

Zeldzame ziekte

De ziekte is zeldzaam en kan vanwege de symptomen worden verward met andere aandoeningen. Bovendien kan na 1 duizeligheidsaanval pas een definitieve diagnose worden gesteld als er nog een duizeligheidsaanval is opgetreden en er ook sprake is van tinnitus (oorsuizen) en een (wisselend) gehoorverlies. Voordat de ziekte van Ménière wordt vastgesteld hebben mensen met de ziekte al veel specialisten afgelopen.

Verschillende stadia

Soms is het lastig om te bepalen of iemand de ziekte van Ménière heeft, omdat de ziekte diverse stadia heeft. Iedereen met Ménière heeft zijn eigen verhaal, en de verhalen lopen behoorlijk uiteen. De verschillen beginnen al bij de manier waarop de ziekte zich aandient. Bij de een is dat een traag opgang komend proces waarin langzaam maar zeker de symptomen zichtbaar worden. Bij de ander daarentegen openbaart de ziekte zich in één klap naar alle hevigheid, met aanvallen, ernstig oorsuizen en direct enige mate van gehoorverlies.

Lees de tips van Stichting Hoormij!

Leven met Ménière
Wegwijzer bij ziekte van Ménière Het stellen van de diagnose van de ziekte van Ménière is een proces dat niet altijd even soepel verloopt. Pas wanneer er sprake is van alle drie de symptomen (aanvallen van draaiduizeligheid, tinnitus en gehoorverlies) kan de diagnose van de ziekte van Ménière worden gesteld. De wegwijzer die is opgesteld door de Commissie Ménière van Stichting Hoormij helpt mensen met klachten verder op weg.