Zorginstituut Nederland: geen vergoeding voor hersenstimulatie als behandeling van tinnitus

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft onlangs een rapport opgesteld over hersenstimulatie als behandeling van ernstige tinnitus. Het beschrijft de stand van de wetenschap en praktijk met betrekking tot  directe en indirecte vormen van hersenstimulatie bij tinnitus. Het Zorginstituut concludeert dat de diverse vormen van hersenstimulatie die in het rapport zijn bekeken niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ze daarom niet vergoedt. De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis stuurde onlangs als reactie een brief waarin gevraagd wordt ook recente onderzoeksgegevens (met name rond CI&tinntus) erbij te betrekken en experimentele behandelingen met hersenstimulatie wel te blijven vergoeden. 

De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis onderschrijft het streven naar een gedegen inzicht in de effectiviteit van hersenstimulatie bij de behandeling van tinnitus. “Als ervaringsdeskundigen weten wij bij uitstek hoe ingrijpend en belastend tinnitus kan zijn. Juist vanwege deze hoge ziektelast, is het van het uiterste belang dat behandelingen zorgvuldig worden beoordeeld op hun effectiviteit.” Het Zorginstituut legt daarover nu een gedegen rapport neer, een update van standpunten die CVZ eerder in de periode 2007-2010 heeft uitgebracht over deze interventies. In het nieuwste rapport staat dat ‘Transcraniële magnetische stimulatie, Elektrische (corticale) stimulatie en andere vormen van neuromodulatie (zoals acoustic coordinated reset modulation, TENS, etc.) en cochleaire implantatie als behandelmethoden voor ernstige tinnitus niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee niet vallen onder de te verzekeren zorg in het kader van de Zvw’. De Commissie plaatst daar twee opmerkingen bij:

1.    Gebruik recente onderzoeksgegevens
Wij missen een aantal belangrijke referenties over de effectiviteit van hersenstimulatie. Er is het nodige onderzoek op met name het gebied van CI (Cochleaire Implantatie) waar wèl positieve resultaten te melden zijn met betrekking tot tinnitus. Deze werden onlangs gepresenteerd op het International Tinnitus Symposium op 21-24 mei jl. in Berlijn, waar de NVVS bij aanwezig was. Deze gegevens heeft Zorginstituut Nederland niet meegenomen, maar bieden nieuwe inzichten op dit (zich snel ontwikkelende) terrein. Dat geldt ook voor de abstracts over het onderzoek in Maastricht. Wij dringen er daarom bij Zorginstituut Nederland op aan om deze recente ontwikkelingen en onderzoeksbevindingen mee te nemen in het advies.

2.    Experimentele behandeling met hersenstimulatie moet mogelijk blijven
Zorginstituut Nederland geeft aan dat hersenstimulatie-behandelmethoden voor ernstige tinnitus niet onder de te verzekeren zorg in het kader van de Zvw kunnen vallen. Wij nemen aan dat hiermee reguliere behandeling bedoeld wordt. De NVVS dringt er sterk op aan dat, ook al ontbreekt wetenschappelijk bewijs om dit als reguliere behandeling te vergoeden, dat diverse vormen van hersenstimulatie mogelijk blijven als experimentele behandeling (met vergoeding voor de patiënt). Dat is essentieel om relevante inzichten en langetermijneffecten in kaart te kunnen blijven brengen.

De Commissie heeft nog geen reactie ontvangen van Zorginstituut Nederland.


Publicatiedatum: 28 juli 2014