Wat zijn uw ideeën over Passend Onderwijs?

Met Passend Onderwijs (vanaf schooljaar 2014-2015) wordt het bestuur van een samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs verantwoordelijk voor de extra ondersteuning. Samen met de scholen bepaalt dat bestuur hoe de lichte en zware ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding of remedial teaching, een aparte hulpklas of een speciale school. Onder andere (ouders van) leerlingen met spraak-taalstoornissen kunnen hiermee te maken krijgen.

Reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs gaan samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband. Het aantal leerlingen in zo'n verband varieert van 10.000 tot 50.000 leerlingen. Het is belangrijk dat ouders hun inbreng hebben in zo'n samenwerkingsverband. Veel ouders hebben een schat aan ideeën, tips en suggesties voor een praktische invulling van de extra ondersteuning.

De BOSK (vereniging van mensen met een lichamelijke handicap) heeft hiervoor, in samenwerking met andere ouderorganisaties, een vragenlijst gemaakt. Alle ouders, ongeacht de beperking van hun kind, kunnen hieraan meedoen. Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. U kunt hier beginnen met de vragenlijst.

Publicatiedatum: 03 juni 2013