Uitwisseling van kennis en ervaring tijdens Internationaal Tinnitus Seminar

Het 11e Internationale Tinnitus Seminar vond van 21 t/m 24 mei plaats in Berlijn. Er werden veel presentaties gegeven over onderzoek, onder andere naar medicijnen die kunnen helpen bij tinnitus, behandelmethoden voor mensen die én tinnitus én hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) hebben, de effecten van stress op de tinnituslast, enzovoorts . Hoewel er ondanks al deze (onderzoeks)inspanningen nog geen 'genezing' van tinnitus is gevonden, is het goed nieuws dat er wereldwijd zo veel gevarieerd en interessant onderzoek wordt gedaan. Tijdens ITS werd ook de EUTI gehouden (vergadering van Europese tinnitusorganisaties). Daar werd het wereldwijde tinnitus research netwerk TINNET gelanceerd.

Het International Tinnitus Seminar wordt één keer in de drie jaar gehouden, en was dit keer georganiseerd door de 'Duitse Tinnitus Organisatie Charité' in hechte samenwerking met het enthousiaste Tinnitus Centrum  team van het Charité academisch ziekenhuis in Berlijn. Meer dan 500 deskundigen uit 52 landen, veel uit Azië en Zuid-Amerika, waren naar Berlijn gekomen, waarvan er zo'n 100 een presentatie hielden.
Loes Schenk-Sandbergen was namens de NVVS-Commissie Tinnitus&Hyperacusis aanwezig. Zij vertelt: "Het congres bood een unieke, internationale wetenschappelijke uitwisseling van kennis en ervaring. De kranten en tijdschriften in Duitsland stonden vol met persberichten en verslaggeving over het ITS, uitleg wat tinnitus is, preventie van gehoorschade, enzovoorts."

Presentaties
Er waren key-note presentaties van 30 minuten waarvan de samenvattingen op de website van de ITS staan. Er waren ook korte presentaties van 15 minuten, brainstormsessies, en zogenaamde poster-presentaties: grote posters waren op rekken geplaatst met research initiatieven, inhoud, methodologie,  resultaten van onderzoek en veel therapieën. Er waren bovendien lezingen van diverse fabrikanten van CI's en hoortoestellen. Loes Schenk-Sandbergen: "Aan alles was gedacht: er was zelfs een speciaal ITS-gedicht gecomponeerd voor de wereldvrede door een kno-arts/dichter uit Turkije."

Up-to-date
Met vertegenwoordigers van de Duitse Tinnitus Liga, en de Britse Tinnitus Association  zijn de contacten 'geüpdatet'. Met professionals en vrijwilligers van de Deense, Spaanse, Ierse tinnitus-organisaties is informatie uitgewisseld en zijn contacten opgebouwd. Door middel van een uitgebreid verslag van Loes met de belangrijkste conclusies rondom onderzoeken, behandelmethodes en meer, zijn ook de overige leden van de NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis weer helemaal op de hoogte.

EUTI en Tinnitus research netwerk TINNET gelanceerd
De conferentie van de European Federation of Tinnitus Associations (EUTI) vond ook plaats op het ITS. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Duitse, Engelse, Spaanse, Ierse, Italiaanse en Deense tinnitusorganisaties. Per land werd korte informatie gegeven over nieuwe ontwikkelingen en problemen. De presentatie van Loes Schenk-Sandbergen van de NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis met o.a. uitkomsten van de enquête uit 2012 werd met belangstelling gevolgd.

Dankzij de inspanning van het EUTI-bestuur is het PAN-Europese tinnitus research netwerk, TINNET, nu eindelijk van de grond gekomen. Het netwerk heeft als doel het verbeteren van de tinnitus-behandeling. Het budget is nog beperkt; verdere fondsenwerving is nodig. Uit Nederland zijn Rilana Cima (Maastricht UMC) en Pim van Dijk (UMC Groningen) leden van de werkgroepen in TINNET.

Foto: NVVS-vrijwiliger Loes Schenk-Sandbergen met prof. Pawel Jastreboff en prof. Gerhard Goebel.

Publicatiedatum: 19 juni 2014