TROS Radar over audiciens: hoortoestellen worden te duur verkocht!

Het consumentenprogramma TROS Radar besteedde op maandagavond 5 december aandacht aan audiciens. Naast hoortoestelgebruikers, deskundigen en de voorzitter van de audicienbranche, droeg ook de NVVS bij aan dit item. De stelling dat veel mensen een te duur hoortoestel krijgen aangemeten, doet nogal wat stof opwaaien.

Minder dure oplossing gewenst

De centrale stelling van TROS Radar dat te veel mensen krijgen een te duur hoortoestel krijgen aangemeten werd vanuit verschillende invalshoeken onderbouwd door o.a. twee hoortoestelgebruikers, door (anonieme) ex-medewerkers van audicienketens en door NVVS-projectmanager Angélique van Lynden. Zij geeft aan dat de NVVS ‘helaas’ steeds vaker ervaringen hoort zoals die door de twee hoortoestelgebruikers in de uitzending worden genoemd: zij kregen een behoorlijk duur en geavanceerd toestel aangeraden, gingen zelf op zoek naar een advies van een andere deskundige en bleken uiteindelijk goed geholpen met een (veel) minder dure oplossing. Deze individuele situaties worden bevestigd in onderzoekscijfers, stelt Angélique van Lynden. Ook de omzetcijfers van audicienketens stijgen: door de verkoop van duurdere toestellen, niet omdat er meer toestellen verkocht worden.

Branchevereniging ontkent

In de studio was Paul Valk te gast, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB). Dhr. Valk beaamde dat het geen goede zaak is wanneer commercie ten koste van kwaliteit gaat, maar ontkende dat er op grote schaal te dure toestellen verkocht worden. Klanten geven over de hele linie aan juist heel tevreden te zijn met hun audicien en dat zou volgens dhr. Valk niet zo zijn, als er stelselmatig te dure toestellen verkocht zouden worden. Interviewer Antoinette Hertsenberg bracht daar tegenin dat mensen juist niet goed in staat zijn om de kwaliteit en prijs te beoordelen. In een korte reactie aan het einde van het item memoreerde NVVS-directeur Joop Beelen dat de hoge investeringen in reclame aangeven (zo’n 200 euro per klant) dat er kennelijk nog behoorlijke financiële ruimte is en pleitte hij voor snelle invoer van een nieuw vergoedingensysteem. Dat moet zorgen dat er meer oog komt voor kwaliteit, een lagere eigen bijbetaling en meer controle op het hele systeem.

Positieve en negatieve reacties

De uitzending maakt veel los. Op de website van TROS Radar buitelen mensen over elkaar heen om hun ervaringen met prijs en kwaliteit van hoortoestellen en audiciens te melden. Ook op Twitter lieten kijkers massaal hun mening over de uitzending weten. Veel ervaringen bevestigen de stelling van TROS Radar maar er worden de nodige kanttekeningen geplaatst. Verschillende mensen melden juist goede ervaringen tegen een redelijke prijs, en prijzen de integere opstelling van hun audicien. Ook wordt opgemerkt dat de kale inkoopprijs (TROS meldt dat die zouden variëren van 70 tot 250 euro) nog lang niet alles zegt omdat juist de (vele) tijd die de audicien investeert in het toestel, ook meegerekend moet worden. En ook de nazorg, scholing, de winkel, het baliepersoneel e.d. moeten ergens uit betaald worden. De NVVS ontvangt uit eigen kring veel adhesiebetuigingen in de trant van ‘goed dat de uit de hand gelopen verkoopmethoden nu eens worden aangekaart’. Verschillende audiciens die ons reacties stuurden, zijn behoorlijk kritisch op de uitzending: de audiciens worden te veel over één kam geschoren (er zitten veel verschillen tussen de werkwijze van audiciens) en vinden de uitzending ongenuanceerd en stemmingmakerij.

Bekijk de uitzending!

Publicatiedatum: 07 december 2011
nog geen reactiesPlaats reactie