Stichting Hoormij en Fodok komen met visie op toekomst onderwijs

Omdat er steeds meer dove en slechthorende kinderen naar het regulier onderwijs gaan is er discussie gestart over de toekomst van het onderwijs aan deze kinderen, vanuit de onderwijsinstellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid. De ouderorganisaties FODOK en Stichting Hoormij/FOSS vinden dit een goed initiatief en volgen met belangstelling de discussie.

Om een bijdrage te leveren aan de discussie heeft Stichting Hoormij in samenwerking met de FODOK een visie document opgesteld. Die legt de focus op de knelpunten die worden ervaren.


Publicatiedatum: 25 november 2017