Stichting Bevordering Verkeerseducatie zoekt ervaringen van slechthorende verkeersdeelnemers

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) is bezig een project op te zetten voor mensen die doof en slechthorend zijn. Het project is nog in de beginfase, waarbij de stichting nu vooral op zoek is naar ervaringen van dove en slechthorende rijbewijsbezitters en van kinderen en volwassenen met gehoorproblemen die fietsen.

De SBV vraagt daarbij uw hulp. Deel uw ervaringen met de SBV zodat anderen daar weer profijt van kunnen hebben.

De SBV heeft de volgende vragen voor dove en slechthorende rijbewijsbezitters:
-       Ondervindt u problemen bij het nemen van rijlessen? Zo ja, welke?
-       Ondervindt u problemen  bij het rijden in een auto? Zo ja, welke?
-       Waaraan zou u behoefte hebben wij het volgen van een cursus / training?
-       Aan welke punten / onderdelen moet er extra aandacht worden gegeven?

Daarnaast is de SBV ook op zoek naar ervaringen van kinderen en volwassenen met gehoorproblemen die fietsen.
- Welke problemen ondervindt u in het verkeer?
- Waar zouden we aandacht aan moeten besteden bij een training?

Wilt u graag uw ervaring delen? Neem dan contact op met Marjolein van Eek, projectleider SBV, door een mail te sturen naar: marjolein@stichtingsbv.nl.  

Publicatiedatum: 25 april 2014