Professionele muzikanten lopen meer risico op lawaaidoofheid en tinnitus

Professionele muzikanten hebben bijna vier keer zoveel kans op lawaaidoofheid dan de gemiddelde bevolking. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift Occupational & Environmental Medicine. Bovendien blijkt deze doelgroep als gevolg van het uitgeoefende werk 57% meer kans te hebben op het krijgen van tinnitus (oorsuizen).

Lawaaidoofheid kan worden veroorzaakt door plotselinge blootstelling aan zeer hard geluid, zoals een explosie of geweervuur, maar het kan ook langzaam ontstaan als gevolg van herhaalde blootstelling aan hard geluid, zo geven de schrijvers aan. Ze baseren hun bevindingen op gegevens van drie zorgverzekeraars die data bevatten van zeven miljoen Duitse burgers tussen 2004 en 2008. Onder de drie miljoen mensen die tussen de 19 en 66 jaar zijn, werken en premie voor hun zorgverzekering betalen, waren 2227 muzikanten. Gedurende de vierjarige studie zijn bijna 284.000 gevallen van gehoorverlies geregistreerd in de database. Het betrof iets meer mannen dan vrouwen. In totaal ging het in 238 gevallen (0,08%) om professionele muzikanten, die gemiddeld vaker in steden wonen.

Gehoorverlies komt vaker voor naarmate de leeftijd vordert, maar na aanpassing aan dergelijke invloedrijke factoren, kwam lawaaidoofheid nog steeds verhoudingsgewijs vaker voor bij professionele muzikanten dan bij de gemiddelde bevolking. Zij hadden bijna vier keer zoveel kans op lawaaidoofheid (in verschillende gradaties) en hadden 57% meer kans op tinnitus.

Effect
De schrijvers van het artikel geven aan dat herhaalde langdurige blootstelling aan industrielawaai duidelijk gelinkt is aan gehoorschade, inclusief het niet kunnen horen van alle geluidsfrequenties. Eerdere publicaties suggereren dat blootstelling aan muziek het tegenovergestelde effect heeft en zorgt voor een toename van de gevoeligheid van het gehoor. “Onze gegevens tonen echter aan dat bij muzikanten de risico’s van door muziek veroorzaakt gehoorverlies groter zijn dan de mogelijke voordelen voor het gehoorvermogen, zoals gerapporteerd door andere onderzoekers”, menen de onderzoekers.
 “Gezien het aantal professionele muzikanten en de ernst van de resultaten, de gevolgen kunnen immers beperkingen in het uitoefenen van het beroep en ernstig verlies van kwaliteit van leven zijn, is gehoorverlies in deze groep van groot belang voor de publieke gezondheid”, voegen ze toe.

Muzikanten zouden gehoorbescherming moeten dragen, of ze nou in een rockband of een orkest spelen, zo adviseren de onderzoekers. En of ze nou versterkers gebruiken of niet. Er zouden ook ‘geluidswallen’ moeten komen tussen de verschillende secties in een orkest.

Lees hier meer over het onderzoek ‘Incidence and relative risk of hearing disorders in professional musicians’.

Publicatiedatum: 01 mei 2014