Proefschrift over psychische problemen bij jonge slechthorenden

Kinder- en jeugdpsychiater Tiejo van Gent, werkzaam bij Kentalis, verdedigde onlangs in Leiden zijn proefschrift over psychische problemen bij slechthorende en dove kinderen en jongeren.

Van Gent maakte uit zijn onderzoek op dat, net als in ander onderzoek, er door ouders, leraren, hulpverleners en jongeren zelf meer psychische problemen gerapporteerd worden in een groep dove en sh-jongeren dan in de normgroep horende leeftijdgenoten. “Dat betrof in de eerste plaats emotionele problemen (ongeacht het schooltype of communicatiewijze), maar ook gedragsproblemen. Wij vonden dat het niet zozeer de doofheid of slechthorendheid op zichzelf is die de kans op psychische problemen vergroot, maar eerder factoren gebonden aan de oorzaak, aan daarmee samenhangende lichamelijke aandoeningen, naast ongunstige sociale omstandigheden als gezinsspanningen.”

Aandacht
Verder bleek uit het onderzoek hoe complex de psychische problemen van jonge slechthorenden en doven kunnen zijn en hoe belangrijk het is om meer aandacht te besteden aan een vroege herkenning van problemen.

Van Gent hoopt dat zijn proefschrift anderen stimuleert om nieuw en meer onderzoek te doen en dat deze aandacht voor psychische problemen en stoornissen bij slechthorende en dove kinderen en jongeren helpt om meer gericht te werken aan goede psychische hulpverleningsvoorzieningen.

Voor meer informatie over dit proefschrift kunt u contact opnemen met het secretariaat psychiatrische consultatie, telefoon 06-22742685, e-mail: pc@kentalis.nl.  Publicatiedatum: 26 april 2012