'Persoonlijkheid kan belangrijke rol spelen bij de mate waarin hinder wordt ervaren van tinnitus'

Mensen met een gevoeligere persoonlijkheid kunnen mogelijk minder goed omgaan met de symptomen van hun oorsuizen (tinnitus). Dat valt volgens de Universiteit van Nottingham (Groot-Brittanië) af te leiden uit onderzoek

De onderzoekers gebruikten gegevens over meer dan 500.000 mensen van 40 tot 69 jaar uit de UK Biobank, een grote database. De deelnemers beantwoordden vragen over hun gehoor en hun persoonlijkheid.

Factoren
Ongeveer 16 procent van de deelnemers bleek tinnitus te hebben. Hoewel meer mannen kampten met tinnitus, ervoeren vrouwen het vaker als vervelend. Ook mensen die zich angstig, ongelukkig of zorgelijk voelden of last hadden van stemmingswisselingen, gaven aan dat ze hun tinnitus storend vonden. Eenzaamheid was de belangrijkste factor die geassocieerd werd met hinderlijk oorsuizen, mogelijk omdat veel mensen met tinnitus zich terugtrekken en geïsoleerd voelen.

Gevoeligheid
De resultaten suggereren dat mensen met een gevoeligere persoonlijkheid misschien minder goed kunnen omgaan met de symptomen van hun gehoorprobleem. "Waarschijnlijk speelt persoonlijkheid een belangrijke rol in de perceptie en het omgaan met tinnitus, mogelijk door te beïnvloeden hoe bewust je je er van bent", zegt Abby McCormack, die het onderzoek leidde.

De onderzoekers hopen dat deze gegevens door professionals kunnen worden gebruikt bij de zorg voor mensen met tinnitus. Trainingen in het leren omgaan met tinnitus zouden bijvoorbeeld enigszins afgestemd kunnen worden op iemands persoonlijkheid.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het Journal of Psychosomatic Research.

Publicatiedatum: 02 oktober 2013