Pakket 'beter communiceren' voor slechthorenden

Slechthorenden en plots- en laatdoven hebben vaak communicatieproblemen. U herkent het vast wel: gesprekken niet goed volgen, tegen onbegrip aanlopen, enzovoorts. Om te leren omgaan met communicatieproblemen, liggen er verschillende mogelijkheden voor het oprapen. Maar niet iedereen is van de keuzemogelijkheden op de hoogte of kan goed beoordelen wat geschikt is voor de eigen specifieke situatie.  De één heeft baat bij spraakafzien, de ander bij een assertiviteitstraining en de volgende bij een spraak-taalprogramma. Daarom is door GGMD voor Doven en Slechthorenden het pakket ‘beter communiceren’ samengesteld.

Kiezen wat bij je past
Het pakket ‘beter communiceren’ bestaat uit begeleiding en verschillende trainingen die helpen om beter en gemakkelijker te communiceren. Het pakket omvat naast een training spraakafzien en een cursus Nederlands ondersteund met gebaren, persoonlijke begeleiding, een assertiviteitstraining en informatie en advies over hulpmiddelen en voorzieningen. “Hulpverleners van GGMD voor Doven en Slechthorenden bespreken tijdens een intakegesprek eerst welke communicatieproblemen iemand ervaart. Daarna wordt gekeken welke onderdelen van het ‘beter communiceren’-pakket zinvol zijn voor die persoon”, vertelt Thea van der Wilt van het Nederlands Centrum voor Plots en Laatdoofheid.

Spraakafzien
Nieuw in het aanbod van GGMD is de training Spraakafzien. GGMD werkt hiervoor in Nederland samen met logopedisten die zich hierin gespecialiseerd hebben. Thea van der Wilt: “Het NC PLD heeft samen met een aantal logopedisten een werkboek Spraakafzien ontwikkeld. Dit werkboek biedt logopedisten een goed handvat om slechthorenden en plots- en laatdoven het spraakafzien aan te leren”. Met spraakafzien kunnen slechthorenden en plots- en laatdoven beter communiceren met horende mensen. Bij spraakafzien wordt gekeken naar de mond (liplezen), gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en context (het hele verhaal). Tevens leert u wat emoties doen met spraak, wat het betekent als iemand snel praat of met een dialect, niet bekend is met hoorproblemen of veel gebaren gebruikt.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u de GGMD bereiken via e-mail:contact@ggmd.nl of telefoon: 0800-3374667.

Andere mogelijkheden
Het GGMD-pakket heeft een plaats naast het aanbod van andere instellingen. Logopedisten geven lessen en trainingen spraakafzien, via het Nederlands Gebarencentrum kunt u cursussen volgen, bij veel Audiologische Centra wordt vanuit een multidisciplinair team diagnostiek, advies en begeleiding geboden, enzovoorts. Kijk hier voor meer informatie over de (vele) mogelijkheden.
 

Publicatiedatum: 31 mei 2012