Oranje Fonds zegt ‘ja’ tegen ProjectYou2Work

Onwetendheid over de gevolgen van slechthorend- of doofheid op de werkvloer kan leiden tot afwijzing door werkgevers. De aandoening is slechts een onderdeel van wie je bent, maar het ís niet wie je bent. Het doet niets af aan je kwaliteiten. Bewustzijn creëren bij zowel werkgevers als werknemers is essentieel voor een blijvende inclusie op de arbeidsmarkt. Het belang hiervan is ook duidelijk voor het Oranje Fonds dat begin september bekend maakte dat zij ProjectYou2Work, een deelproject van Grow2Work financiert en begeleidt. In deze fase van het project ligt de nadruk op de steden Rotterdam, Amsterdam en Sint Michelsgestel.

Veel slechthorende mensen willen zich aansluiten bij de maatschappij, erbij horen. Nienke Oosting, zelf slechthorend en projectleider bij ProjectYou2Work, beaamt dat. Het betekent voor haar dat ze veel energie nodig heeft om te luisteren en te zien wat iemand zegt. Bijeenkomsten waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals tijdens een vergadering, een lunch of een netwerkborrel zijn vermoeiend. Geluiden komen allemaal even hard binnen, omdat een hoortoestel alle geluiden versterkt. Dat betekent dat ze af en toe een moment rust nodig heeft, om te herstellen zodat ze nieuwe energie kan opdoen. Het zegt niets over inzet en kwaliteiten. Toch heeft het even geduurd voordat zij zich hier zelf van bewust was. Nu kan ik beter aangeven wat ik nodig heb om mijn werk goed uit te voeren. Dat gun ik anderen ook.”


Voor en door slechthorenden en doven

Nienke zet zich in om jongeren tot 28 jaar die slechthorend of doof zijn te begeleiden naar werk. De pijlers van het project zijn: individuele begeleiding door buddy’s met een gehooraandoening, empowerment, zichtbaarheid en het creëren van werkplekken.”

In gesprek met Maxima

Het Oranjefonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Maxima het beschermpaar van zijn, financiert en begeleidt ProjectYou2Work.

Oproep

Inmiddels sluiten steeds meer bedrijven en organisaties zich aan die inzien dat iemand met een gehooraandoening net zo’n aanwinst voor het bedrijf kan zijn als een goed horende collega. “We zijn op zoek naar mensen die juist goede ervaringen hebben bij werkgevers en hun kennis hierover willen delen.” Geeft Nienke aan: “En we doen een oproep aan al die mensen, jong en oud, die geen baan kunnen vinden na hun opleiding of die niet op de juiste werkplek zitten: meld je bij ons aan via info@grow2work.nl

Relevante links

Publicatiedatum: 11 september 2018