Oproep: Hogeschool Utrecht zoekt ouders van kinderen met TOS als denktank voor onderzoeksplan logopedie

Hogeschool Utrecht is op zoek naar ouders van een kind in de leeftijd van twee tot tien jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Vraag hierbij is om mee te willen denken over het onderzoeksplan gericht op de samenwerking tussen logopedisten en ouders met betrekking tot de logopediebehandeling. Doel is om kinderen gedurende de dag zo ongedwongen mogelijk te ondersteunen in hun taalontwikkeling.


Inge Klatte, logopediewetenschapper bij het lectoraat Logopedie – Communicatie door Participatie van Hogeschool Utrecht: "Bij het lectoraat doen mijn collega’s en ik onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van de logopedische behandeling. Uit gesprekken met ouders en logopedisten blijkt dat beiden behoefte hebben aan meer samenwerking in de logopediebehandeling. Een vorm van samenwerking is bijvoorbeeld dat ouders strategieën leren die zij kunnen gebruiken in de dagelijkse gesprekken met hun kind. Daarmee kunnen ouders hun kind gedurende de dag op een ongedwongen manier ondersteunen in hun taalontwikkeling. Ouders hoeven dan niet apart huiswerkopdrachten te doen. Logopedisten geven aan meer handvatten nodig te hebben om bovenstaande te kunnen uitvoeren."

We willen het ouderpanel op verschillende momenten om advies vragen:

  • advies over het onderzoeksplan (+/- 2 uur)
  • advies tijdens het uitvoeren van het onderzoek (+/- 4 keer in 24 maanden)

Het ouderpanel komt waarschijnlijk in januari 2019 in Utrecht samen om het onderzoeksplan te bespreken. De datum is in overleg. De locatie wordt op een later moment bepaald. Reiskosten worden vergoed."

Hier vind je de oproep van de HU.

Aanmelden ouderpanel

Je kan je tot 1 december 2018 aanmelden via een mail naar inge.klatte@hu.nl  

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je Inge Klatte mailen of bellen via 06 14 21 58 35.

Bron: Hogeschool Utrecht


Publicatiedatum: 22 november 2018