Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de ziekte van Ménière

Martijn Marsman deed voor zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de ziekte van Ménière. Hij maakte hierbij gebruik van datasets uit het onderzoek van psychologie-studente Maaike de Vries. Zij deed onderzoek naar de gevolgen van Ménière voor het dagelijks leven. De uitvoering van Martijns onderzoek stond onder leiding van dr. J. Bouma, werkzaam bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen).

Voor dit onderzoek is een vragenlijst afgenomen onder een populatie Ménière patiënten. Na de oproep van de NVVS hebben 511 mensen gereageerd waarvan 396 de vragenlijst invulde. Deze cijfers geven een respons van 78%.

Belangrijkste conclusies
Er zijn veel factoren die invloed hebben op de ziekte van Ménière. De precieze oorzaak van het ontstaan is nog steeds niet bekend. In dit onderzoek komt naar voren dat psychische spanning en stress als mogelijke oorzaak van de ziekte (34%), maar ook als een initiërende factor voor een draaiduizeligheidsaanval (16%), wordt gezien. Dit is in tegenstrijd met eerder onderzoek van Mateijsen. Bètahistine wordt vaak (62%) gebruikt bij het verminderen van duizeligheidsklachten. Daarnaast hebben patiënten baat bij het gebruik van andere therapiemogelijkheden zoals bijvoorbeeld een prismabril (78%). Ondanks de onduidelijkheid over het ontstaan en de behandeling van de aandoening scoren patiënten gemiddeld een 6,5 op de kwaliteit van leven en is 27% tevreden tot erg tevreden over de behandeling.

Meer weten
Hebt u vragen naar aanleiding van dit onderzoek, of wilt u reageren, dan kunt u een e-mail sturen naar de NVVS-Commissie Ménière: Ménière@nvvs.nl. Wilt u meer weten over factoren die van invloed zijn op Ménière? Lees de scriptie van Martijn hier.

Meer onderzoeken over Ménière? Klik hier.

Publicatiedatum: 04 april 2011