Onderzoek legt duidelijk verband tussen stress en overgevoeligheid voor geluid

Vrouwen met uitputtingsverschijnselen als gevolg van stress, zijn overgevoelig voor geluid (hyperacusis). Soms kan geluid op het niveau van een normaal gesprek zelfs pijnlijk zijn. Dit blijkt uit een onderzoek aan het Zweedse Karolinska Instituut en de Universiteit van Stockholm. GezondheidsNet bericht over de resultaten van dit onderzoek, die zijn gepubliceerd in het online tijdschrift PLOS ONE.

De wetenschappers bestudeerden 348 mensen - waarvan 208 vrouwen - tussen de 23 en 71 jaar. Het niveau van emotionele uitputting verschilde van hoog tot laag. De studie bestond uit een drietal experimenten met lichamelijke stress (hand in ijs), mentale stress (een stresstest) en sociale stress (geobserveerd worden).

Gevoelig
Uit het onderzoek bleek dat de uitgeputte vrouwen veel gevoeliger waren voor geluid tijdens de experimenten, dan de emotioneel fitte vrouwen. Sommige vrouwen vonden geluiden van 60 decibel (het niveau van een normaal gesprek) al pijnlijk hard. De niet uitgeputte proefpersonen waren na de vijf minuten durende experimenten juist minder gevoelig voor geluid. Dit is een normale stressreactie.

Mannen
Bij mannen vonden de onderzoekers hetzelfde patroon als bij vrouwen, maar dat resultaat was niet wetenschappelijk significant. Opvallend was ook dat voor de experimenten de gevoeligheid voor geluid bij alle groepen gelijk was.

Publicatiedatum: 21 januari 2013