Ondertiteling voor u een hot item tijdens Provinciale Statenverkiezingen?

U mag op 15 maart 2015 weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. In verhouding tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de lokale gemeenteraad, lijken deze verkiezingen een stuk minder te leven. Maar u als slechthorende kunt juist dit moment aangrijpen om iets voor elkaar te krijgen waar u zelf profijt bij heeft; ondertiteling van programma’s op de regionale televisie bijvoorbeeld. NVVS-vrijwilliger Ben Schut neemt alvast het voortouw en zet het thema op de kaart tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Utrecht.

Terwijl het samenwerkingsverband SOAP! zich al inzet voor ondertiteling op de landelijke televisie en daar langzaamaan verbetering in ziet, miste de slechthorende Ben Schut op de lokale zenders toch regelmatig leuke programma’s omdat ze niet ondertiteld waren. En met hem lopen vele andere slechthorenden tegen hetzelfde probleem aan, meent hij. Een gemis voor de lokale omroepen aan kijkers, maar ook een gemis voor de slechthorenden aan informatie en leuke programma’s. Tijd voor actie, vond Ben.

Motie
“De provinciale verkiezingen komen er aan. Uw regionale omroep is voor ondertiteling van nieuws en programma´s afhankelijk van provinciale gelden. Kijk eens naar TV Gelderland en toets Teletekst 888 in en u begrijpt waarom Gelderland de doven en slechthorenden serieus neemt”, aldus Ben Schut.

De Provinciale Staten van Utrecht kwamen op 8 december bijeen om de begroting voor 2015 te bespreken. Ben Schut, lid van NVVS-afdeling Midden-Nederland, greep die gelegenheid aan om het thema ondertiteling op de kaart zetten. De partij 50Plus was, met steun van de Partij voor de Dieren, zelfs van plan om hier een motie over in te dienen, maar na voldoende toezeggingen van gedeputeerde mevr. Pennarts kwam het daar niet van.
De toezeggingen zijn als volgt:
1) GS neemt opdracht aan dat filmmateriaal van de provincie op de provinciale site voorzien wordt van ondertiteling.
2) GS gaat met RTV Utrecht bespreken dat provinciale activiteiten die via RTV Utrecht gecommuniceerd worden met de burgers (denk met name aan provinciaal gesubsidieerde filmdocumenten en provinciale (verkiezings-)debatten), van ondertiteling worden voorzien.
Ook zal de gedeputeerde het thema ondertiteling opnieuw aankaarten bij haar collega in Den Haag.

Oproep
Ben Schut is blij met de toezeggingen van de gedeputeerde en ziet nu al uit naar het in de praktijk brengen daarvan. Maar het kan altijd beter, denkt hij, ook met betrekking tot andere lokale en regionale zenders. Daarom roept hij doven en slechthorenden op hun ervaringen te delen en samen actie te ondernemen.
“Meent u ook dat uw regionale tv doven en slechthorenden serieus dient te nemen, en dus essentiële programma´s als nieuws en educatie moeten ondertitelen? Neemt u dan contact met mij op via benj.schut@hccnet.nl. Dan kunnen we samen wellicht er iets aan doen.”

Bekijk hier het provinciale debat over de motie (agendapunt 7, fragment 2 vanaf 1:50:32).Publicatiedatum: 02 januari 2015