Kritische noten over hoorhulpmiddelenverstrekking bij VARA’s Kassa

Kassa, het consumentenprogramma van de VARA, besteedde zaterdag 12 oktober aandacht aan het nieuwe systeem van hoorhulpmiddelenverstrekking.

Er werd ingegaan op de problemen die het nieuwe systeem voor slechthorenden oplevert, met name voor degenen die een complex hoortoestel nodig hebben. Enkele slechthorendend vertelden waar zij tegenaan lopen bij het nieuwe systeem. In de studio schoven de NVVS en de NVAB (Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven) aan bij presentratrice Brecht van Hulten.

De NVVS is nog steeds van mening dat het systeem als zodanig een uitgelezen kans biedt op kwalitatieve, transparante en betaalbare hoorzorg. Maar over de wijze waarop het systeem thans uitgewerkt is door zorgverzekeraars, en met name over de lage budgetten die verzekeraars hanteren richting audiciens bij de inkoop van hoorzorg, maken wij ons in toenemende mate zorgen. 
Onze grootste zorg is dat het in de toekomst steeds moeilijker (zo niet onmogelijk) zal worden om toereikende hoorzorg te bieden aan juist de mensen in complexe situaties. Om de kansen te verzilveren die dit nieuwe systeem wel degelijk biedt aan slechthorenden, moeten verzekeraars, audiciens en hoortoestelindustrie nu snel constructief gaan samenwerken.

De uitzending van Kassa is hier terug te zien (vanaf ongeveer 21 minuten).

Kamervragen
Naar aanleiding van de uitzending zijn er door PvdA en SP Kamervragen gesteld over het vergoedingssysteem voor hoortoestellen. In de beantwoording schetst minister Schippers een beeld van de huidige situatie en geeft aan met een verdere reactie te willen wachten tot het College voor Zorgverzekeringen met een evaluatierapport komt. De NVVS kan zich daar wel in vinden, maar is van mening dat in elk geval voor kinderen de vergoeding van 100% al op korte termijn gerealiseerd zou moeten worden. Dit omdat een hoortoestel voor hen erg belangrijk is voor de ontwikkeling en ze daar dus makkelijk toegang tot zouden moeten heben. Lees hier de antwoorden.

In HOREN Magazine oktober besteedt de NVVS uiteraard ook aandacht aan het vergoedingssysteem. Hoortoesteldragers wordt geadviseerd kritisch en oplettend te zijn. Lees hier het complete artikel. Lees ook het stappenplan van de NVVS over de route voor aanschaf van een hoortoestel in het nieuwe systeem.

Heeft u een klacht over vergoedingen van hoorhulpmiddelen? Meld het aan de NVVS! Zo kunnen wij samen het vergoedingssysteem verbeteren.
Publicatiedatum: 12 oktober 2013