Gezocht: Deelnemers voor de studie LISTEN

De sectie Ear & Hearing van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het VU medisch centrum doet onderzoek naar de invloed van de luidheid van achtergrondrumoer op de verstaanbaarheid van spraak en de luisterinspanning. Dit doen zij in de studie LISTEN  (“Listening effort in the European population”). Er zal worden onderzocht of de verstaanbaarheid van de spraak van invloed is op het gemak waarmee de spraak wordt verstaan. Dit wordt onderzocht door een opname te maken van de pupil van het oog.

Wie kan meedoen:
We zijn op zoek naar deelnemers met gehoorverlies. Dit gehoorverlies moet aan beide oren ongeveer even groot zijn. Ook moet u nog in staat zijn spraak te verstaan wanneer u niet kunt liplezen.

Verder kunt u meedoen als u tussen de 18 en 60 jaar oud bent en als uw moedertaal Nederlands is. U kunt niet meedoen als u problemen hebt met lezen of andere oog-aandoeningen hebt zoals staar, of als u suikerziekte (diabetes), dyslexie, epilepsie en/of neurologische of psychiatrische klachten heeft. Het dragen van een (lees)bril of contactlenzen is geen bezwaar.

Als u meedoet:
Het onderzoek bestaat uit twee testsessies, die op verschillende dagen plaatsvinden. Beide sessies duren ongeveer 2 uur. U ontvangt een financiële vergoeding van 7.50 euro per uur en reiskostenvergoeding. Het onderzoek bestaat uit een aantal luistertests waarbij de pupilgrootte wordt gemeten en een paar aanvullende taken.

Uitkomsten
Deze studie richt zich op het nader onderzoeken van een nieuwe methode om luisterinspanning te meten: het meten van de pupilreactie op inspanning. Ook meten we de reactie van de pupil op veranderingen in de lichtintensiteit. Deze maat hangt mogelijk samen met stress. De meting van de pupilgrootte kan gebruikt worden in de evaluatie van revalidatietechnieken zoals hoortoestellen, en ook om klachten van slechthorenden te objectiveren die door standaard tests niet goed worden weergegeven. Dit onderzoek is een vervolgstudie van eerder onderzoek uitgevoerd door Adriana Zekveld. De resultaten van dat onderzoek worden momenteel geanalyseerd – de eerste resultaten worden later dit jaar verwacht.
De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. In publicaties zal uw naam niet terug te vinden zijn.

Contactgegevens:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Barbara Ohlenforst of Yang Wang, onderzoekers bij de afdeling Ear & Hearing van het VU medisch centrum, Amsterdam via e-mail: b.ohlenforst@vumc.nl, y.wang@vumc.nl of telefoon: 020 44 40902 of 020 44 40900.


Lees hier over de oratie van hoogleraar Auditief functioneren en Participatie Sophia Kramer, waarin zij meer vertelt over het belang van pupilreactie bij het meten van de luisterspanning.

Publicatiedatum: 26 februari 2015