Ervaringen over hoortoestellen laten voorzichtige verschillen zien

De meeste mensen zijn tevreden over hun hoortoestel en vinden dat ze sinds ze een hoortoestel dragen een fijner leven hebben. In complexe situaties kan het horen met een toestel echter beter. Dat blijkt uit meer dan 20.000 ervaringen gedeeld via de - inmiddels CQI-goedgekeurde - vragenlijst over hoortoestellen. Al deze ervaringen helpen mensen bij het maken van keuzes, omdat ze deze informatie op onze website Hoorwijzer.nl bij zoek&kies kunnen raadplegen.

Gemiddeld geven mensen hun hoortoestel een 7,3 en geven zij aan dat een hoortoestel hun kwaliteit van leven heeft verbeterd. Ongeveer 1 op de 5 gebruikers had toch liever een ander hoortoestel gehad, zo blijkt uit de analyse die onderzoeksinstituut NIVEL heeft gehouden om te bepalen of de vragenlijst over hoortoestellen definitief het CQI-stempel mag ontvangen. Het onderzoek laat een aantal verbeterpunten zien. Veel mensen hebben slechte of matige ervaringen met hun hoortoestel tijdens het voeren van gesprekken in met name grotere gezelschappen. Ook het gebruik ervan in het verkeer is niet optimaal, bijvoorbeeld door omgevingsgeluid en de wind. Kortom, er ligt een uitdaging voor fabrikanten om horen in complexe luistersituaties verder te verbeteren. Verder kan volgens velen het hoortoestel niet tegen vocht.

Verschillen tussen hoortoestellen
De ervaringen van hoortoesteldragers met diverse merken en modellen hoortoestellen laten voorzichtige verschillen zien. Om iets te kunnen zeggen over de prestaties van een specifiek type hoortoestel is het nodig dat voldoende mensen hun ervaringen aangeven. Door de vele modellen hoortoestellen die er zijn (meer dan 1.000), blijft het een uitdaging om voldoende ervaringen per model te verzamelen.

Ook nog eens 25.000 ervaringen rondom audiciens
Wij zijn blij dat er nu ook voor hoortoestellen, net als voor audiciens en audiologische centra, een methode (CQI) is ontwikkeld waarmee verantwoord in kaart kan worden gebracht welke ervaringen hoortoestelgebruikers hebben. Naast de 20.000 ingevulde vragenlijsten over hoortoestellen, hebben nog eens 25.000 mensen een vragenlijst ingevuld over hun audicien. Daarnaast zijn ook de audiologische centra gestart met het verzamelen van ervaringen. Al deze ervaringen helpen mensen bij het maken van keuzes, omdat ze deze informatie op onze website Hoorwijzer.nl bij zoek&kies kunnen raadplegen. Bovendien kunnen we als patiëntenorganisatie op basis van deze ervaringen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van hoorzorg.

Publicatiedatum: 29 januari 2015