Eigen bijdrage hoortoestellen naar 25 procent… en dat is goed nieuws

Het Lente-akkoord is gelekt. De Telegraaf en andere bronnen hebben de inhoud van de maatregelen naar buiten gebracht waarover de onderhandelende partijen het eens zijn geworden. Eén van die maatregelen: een eigen bijdrage van 25 procent voor hoortoestellen. Details van deze maatregel zijn nog niet bekend, maar de NVVS wordt voorzichtig optimistisch. Het nieuws over de eigen bijdrage van 25 procent betekent dat onze brandbrief aan politieke partijen indruk heeft gemaakt en men daarom besloten heeft om hoortoestellen in het basispakket te houden.

Goed nieuws
Hoortoestellen worden niet geschrapt uit het basispakket. Dat is goed nieuws. Misschien betekent de berichtgeving dat de huidige vergoeding gekort wordt met 25 procent. De NVVS schat in dat de maatregel er anders uit gaat komen te zien. In het huidige systeem krijgt men een basisbedrag van ongeveer 500 euro vergoed, alle meerkosten daarboven moet men zelf bekostigen (al dan niet gedekt door een aanvullende verzekering). Gemiddeld betalen mensen 400 tot 500 euro bij, per toestel. Een eigen bijdrage van 25 procent brengt die bijbetaling fors omlaag. Rekenvoorbeeld: een toestel van 1000 euro vraagt nu ongeveer 500 euro bijbetaling bovenop de basisvergoeding. Straks kost een toestel van 1000 euro u 25 procent eigen bijdrage dus 250 euro.
Maar er is meer goed nieuws. Omdat hoortoestellen in de basisverzekering blijven, zal een systeem van ‘functiegerichte verstrekking’ ingevoerd worden. De NVVS pleit al langere tijd voor zo’n systeem: het geeft niet alleen minder kosten voor de slechthorende maar ook meer garanties voor kwaliteit. Want ‘functiegericht verstrekken’ betekent dat niet de prijs maar het beoogde functioneren voorop staat bij de keuze van een hoorhulpmiddel. Er wordt op dit moment, met nauwe betrokkenheid van de NVVS, een protocol ontwikkeld om te zorgen dat dit systeem goed gaat werken.

Het nieuwe systeem pakt overigens niet voor iedereen gunstig uit. Het ‘nul euro’-toestel (een toestel dat volledig uit het basisbedrag vergoed wordt) zal in het nieuwe systeem niet meer mogelijk zijn. Daar staat tegenover dat de basistoestellen straks voor minder dan 500 euro verkocht kunnen worden. Als de prijs van zo’n basistoestel naar rond de 360 euro zou zakken, bedraagt de eigen bijdrage 90 euro.

Uitwerking maatregel nog niet bekend
Zoals gezegd: details van deze maatregel zijn nog niet bekend. De NVVS is optimistisch over de toekomst, maar we moeten een slag om de arm houden totdat de definitieve invulling bekend is. Maar de aankondiging van een eigen bijdrage van 25 procent is identiek aan een advies dat al een jaar bij VWS klaar ligt om ingevoerd te worden. De voortekenen zijn dus positief. Dat neemt niet weg dat veel andere maatregelen in de zorg en op andere maatschappelijke terreinen pijn zullen gaan doen voor veel mensen in ons land. Een afbraak van het vergoedingsysteem voor hoortoestellen lijkt in deze tijden gelukkig niet aan de orde te zijn.

Lees ook:
- het persbericht van de NVVS dat naar de Kamerfracties werd gestuurd.
- een eerder bericht van de NVVS over dit onderwerp.

Publicatiedatum: 17 mei 2012