Een op de zeven kinderen lijdt aan gehoorschade door lawaai

Bijna één op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar van bevolkingsonderzoek Generation R lijdt aan gehoorschade door lawaai. Zij hebben ook vaker dan leeftijdsgenootjes last van harde geluiden of oorsuizen. Van alle tienjarigen in de studie gebruikt 40 procent draagbare muziekspelers. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie niet aantonen dat de kinderen gehoorschade hebben door gebruik van muziekspelers. Wel tonen zij aan dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Zij publiceren hun bevindingen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.  

Gehoorverlies groot probleem

Gehoorverlies is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem met zowel fysieke hinder voor de patiënt als forse kosten voor de maatschappij. Op jonge leeftijd kan het kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en dit kan bijvoorbeeld leiden tot minder goede prestaties op school. Gehoorverlies is vaak onomkeerbaar, vroege gehoorschade kan zich blijven opstapelen. “Juist daarom is het zo belangrijk om te weten hoe het met het gehoor van jonge kinderen is gesteld en wat de relatie met het gebruik van muziekspelers is”, zegt onderzoeker Carlijn le Clercq. “Ruim 3.000 kinderen van bevolkingsonderzoek Generation R kregen een uitgebreide gehoortest. In totaal heeft veertien procent een vorm van lawaaischade. Dit kan zowel gehoorverlies in de hoge tonen zijn, als een dip in het audiogram. In totaal geeft ruim elf procent van de kinderen zelf aan last te hebben van harde geluiden, vervorming van geluid of oorsuizen.”

Gehoorschade op jonge leeftijd schokkend

KNO-arts en hoofdonderzoeker Marc van der Schroeff: “Dat lijken kleine percentages, maar eerlijk gezegd vind ik het schokkend dat we op deze jonge leeftijd al gehoorverlies zien die past bij lawaaibelasting en een relatie vinden met het gebruik van muziekspelers. Zeker omdat het hier gaat om tienjarigen. We gaan ervan uit dat de lawaaibelasting bij deze kinderen in de aankomende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door evenementen die zij gaan bezoeken. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van schade met klachten van slechthorendheid, oorsuizen en dergelijke als gevolg, levenslang. Omdat dit een onderzoek is waarbij wij de kinderen alleen observeren, kunnen wij niet zeggen dat muziekspelers verantwoordelijk zijn voor de gevonden gehoorverliezen. Daarvoor is uitgebreid vervolgonderzoek nodig. Op dit moment zijn we bezig met het herhalen van metingen bij dezelfde groep kinderen. Het is wel zo dat we zien dat kinderen die muziekspelers gebruiken op tienjarige leeftijd al een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat het ene kind vatbaarder is voor lawaaischade aan het gehoor dan het andere kind.”

Generation R

Generation R is de grootschalige bevolkingsstudie naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam. De kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot hun jongvolwassenheid gevolgd. Inmiddels zijn de kinderen 13 jaar oud. De resultaten van deze studie zijn online gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Erasmus MC

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Bron: ErasmusMC

Links


Publicatiedatum: 18 juni 2018