De Tinnitus Toolkit van winnares scriptieprijs Emma Heijerman

Aan het begin van de Week van het oorsuizen konden we al bekend maken wie de eerste Tinnitus Scriptieprijs van Stichting Hoormij in ontvangst mocht nemen. Uit de zes inzendingen koos de jury unaniem voor de scriptie van Emma Heijerman: The tinnitus toolkit; Empowering people to live with ringing in the ears. Nu, op de laatste dag van de Week van het oorsuizen zijn we blij dat we met toestemming van de Technische Universiteit Delft, het Delft Institute of Positive Design en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam de scriptie van Emma mogen delen.

Uit het juryrapport: “De jury waardeert de originele visie van Emma om mensen met tinnitus te empoweren (versterken) om zélf actief en zelfstandig iets te doen aan het verminderen van hun tinnituslast. Het bevorderen van zelfredzaamheid, zelf-doen en autonomie staat centraal in de scriptie en spreekt de jury zeer aan.

Het concept empowerment is creatief uitgewerkt en krijgt overtuigend gestalte in een ontwerp voor een toolkit: een soort box met tien verschillende onderwerpen die inspireren en die mensen nieuwsgierig maken naar wat ze daar verder mee kunnen doen in eigen beheer en omgeving. De vorm en inhoud van de box is vriendelijk en licht van toon: mensen worden als het ware uitgedaagd en verleid om zelf met hun tinnitus aan de slag te gaan. 

De jury is van mening dat de ontworpen toolkit op korte termijn een enorme hulp kan bieden voor veel mensen om hun tinnituslast te verminderen, alhoewel dat natuurlijk verder moet worden onderzocht. Het geheel ziet er zeer verzorgd uit, met duidelijke bronvermeldingen, prima qua taalgebruik, stijl en lay-out. Ook de evaluatie, de suggesties voor mogelijke aanpassingen en het praktisch gebruik van de toolkit getuigen van een gedegen, perfectionistische aanpak. Deze scriptie beantwoordt volledig aan de doelstellingen van de scriptieprijs en is bovendien van een hoge kwaliteit.”

Download hier de scriptie

Eervolle vermelding: tinnitus en brughoektumor 

Naast de unanieme keuze voor de winnende scriptie, besloot de jury aan één scriptie een eervolle vermelding toe te kennen: die van Lilian Mennink met haar scriptie 'Tinnitus after cerebellopontine angle tumor removal; Evaluation of postoperative tinnitus and the relation to the volume of the cerebellar flocculus and paraflocculus'. 
Na brughoekchirurgie hebben patiënten vaak last van tinnitus en hyperacusis. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar een zeldzame vorm van tinnitus na brughoekchirurgie, zogenaamde ‘gaze modulated’ _tinnitus, waarin patiënten de luidheid of de toonhoogte kunnen moduleren door middel van oogbewegingen. De resultaten van deze studie zullen niet op korte termijn perspectief bieden voor mensen met tinnitus maar de wetenschappelijke relevantie van de scriptie is hoog en het onderzoek, de opbouw van het betoog en de presentatie zijn uitstekend. Om deze redenen wil de jury aan deze scriptie graag een eervolle vermelding toekennen.

Jury

De jury bestond uit: 
  • Loes Schenk-Sandbergen, Commissie Tinnitus en Hyperacusis, voorzitter van de jury 
  • Raymond Bonnet, kno-arts, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam 
  • Marnix Stawicki, klinisch fysicus-audiolooog, Pento Audiologisch Centrum Drenthe 
  • Chris van den Dries, voorzitter Commissie Tinnitus en Hyperacusis
Alle juryleden maakten een verslag met hun beoordeling volgens de vooraf opgestelde criteria. Vervolgens is een ranking gemaakt van 1 t/m 6. 

De scriptieprijs is ingesteld door Stichting Hoormij om hbo- en wo-studenten te stimuleren hun masterscriptie te wijden aan onderzoek op het gebied van tinnitus en/of hyperacusis.

Publicatiedatum: 08 februari 2018