De Monitor onderzoekt voor- en vroegschoolse beleid en welke plaats kinderen met TOS daarin hebben

Het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) besteedde in februari in een uitzending aandacht aan de prestatiedruk in het kleuteronderwijs. Ze kregen naar aanleiding daarvan veel tips en reacties over de door de gemeente opgelegde voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methodes die zijn ontwikkeld om kinderen met een taalachterstand te helpen. Astrid Roest van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie trekt nu bij De Monitor aan de bel over de plaats van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in dit beleid. “Er zijn kinderen die niet in VVE thuishoren. Ze hebben een TOS en geen taalachterstand. Als deze kinderen vroeg gesignaleerd worden, kunnen er veel problemen voorkomen worden.”

Bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink presenteerde vorig jaar nog een onderzoek naar de effecten van de VVE-educatie waaruit bleek dat de educatieve programma’s op peutergroepen geen enkele zin hebben op het gebied van taalvaardigheid, rekenen en sociale vaardigheden. Volgens logopediste Astrid Roest kan de VVE wel effect hebben als er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Ze maakt zich zorgen, zo schrijft De Monitor op de website in een artikel. “Kinderen met een TOS hebben individuele begeleiding nodig en daar is geen ruimte voor binnen VVE.” Volgens de logopediste hebben zo’n 2 op de 30 kinderen TOS, maar vaak wordt dat niet als zodanig herkend. “Indicaties worden nu afgegeven door mensen die er geen verstand van hebben. Logopedisten zouden betrokken moeten worden bij VVE-programma’s en in het voortraject zodat kinderen met TOS eruit worden gefilterd.”
Volgens Astrid Roest kan elk kind TOS hebben en heeft het niets met intelligentie te maken. “We weten dat het een neurologisch defect in de hersenen is waardoor taalontwikkeling niet goed op gang komt en grillige patronen laat zien. Het uit zich in kinderen die zich niet goed kunnen uitdrukken. Er wordt vaak gedacht dat die kinderen een taalachterstand hebben of niet slim genoeg zijn, maar dat is dus niet zo. TOS komt vaker voor dan dyslectie of ADHD.”

Lees hier het complete artikel op de site van De Monitor. Voor het verdere onderzoek naar het voor- en vroegschoolse beleid gaat het programma nog langs bij de Sociaal Economische Raad (SER) om voorzitter Mariette Hamer te interviewen over hun laatste advies over het VVE-beleid. Op 17 april zal er in de uitzending van De Monitor aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Wil je reageren? Mail: demonitor@kro-ncrv.nl.

Stichting Hoormij is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van De Monitor en vindt dat er voor iedereen met een gehooraandoening of TOS passende zorg en hulpmiddelen moeten zijn.
Publicatiedatum: 01 april 2016