Campagne Ongehoord & Ongezien van start

De campagne Ongehoord & Ongezien vraagt aandacht bij gemeenten voor mensen met een auditieve en/of visuele aandoening. Twaalf ambassadeurs (een in elke provincie) nodigen de wethouder Zorg en Welzijn in hun gemeente uit voor een ‘maatwerkbezoek’. De campagne is een initiatief van de Oogvereniging en de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in samenwerking met zorgaanbieders GGMD, Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, GGMD, SIAC, Robert Coppes Stichting en Bartiméus.  

Alle ambassadeurs hebben een brief geschreven aan hun gemeente, met als overkoepelende boodschap: “Wij zijn slechtziend of blind, slechthorend of doof of beiden. Van een beetje tot heel erg. Toch lijkt het vaak alsof er juist iets mis is met de oren en ogen van de rest van Nederland. Ook wij willen, net als iedereen, gezien en gehoord worden. Alleen dan kunnen we met de gemeente zorg en ondersteuning regelen die écht passend is. En dan kunnen we leren, studeren, werken, vrijwilligerswerk doen, kortom: meedoen in het leven van alledag.

Gemeente, leef je in

Eén van de ambassadeurs is Hilda Pruijs (52). Zij heeft het Syndroom van Usher, een erfelijke aandoening waardoor zij uiteindelijk volledig doof en blind wordt. Als ambassadeur voor de provincie Utrecht van de campagne Ongehoord & Ongezien vraagt zij haar gemeente en de omliggende gemeenten om mensen als zij beter te helpen bij het krijgen van de juiste zorg, bij de keuzes die daarbij komen kijken en bij het participeren in de samenleving. In Utrecht heeft 3,6% van de inwoners een beperking in horen en 4,4% een beperking in zien. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het voor velen van hen moeilijk is om in hun gemeente de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. “Voor mensen als ik is het zo belangrijk dat de gemeente zich echt inleeft in mijn situatie.” Benieuwd naar de brief van Hilda aan haar gemeente? Bekijk deze hier.

Meer informatie

Op www.ongehoordongezien.nl zijn hun persoonlijke verhalen te lezen over de uitdagingen die ze tegenkomen in het leven met een of twee zintuigen die niet goed werken. Ook geven ze hier hun tips voor gemeenten.


Publicatiedatum: 12 november 2018