Bestuurlijk overleg belangenorganisaties tolkvoorzieningen en UWV

Op 14 maart 2018 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het UWV en de belangenorganisaties van tolkgebruikers, vertegenwoordigd door Corrie Tijsseling en Helen Blom van Dovenschap. Er is gesproken over de inzet van teamtolken. Binnenkort vinden hierin wijzigingen plaats. Alle tolkgebruikers zullen door Tolknet hierover geïnformeerd worden.  

Het bekende knelpunt 'Onderwijs 30+' is opnieuw besproken. Het UWV begrijpt de argumenten van tolkgebruikers, maar kan de wettelijke regels niet veranderen. Wel heeft het UWV beloofd om opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en de argumenten van tolkgebruikers hierin mee te nemen. Ook de ongelijke behandeling van ZZP-ers bij de tolkvoorziening is besproken, en ook hierover zal het UWV de regelgeving nader bekijken. Tenslotte is er gesproken over het UWV Tolkportaal, en het UWV zal de opmerkingen en klachten van tolkgebruikers hierover bestuderen.

Commentaar op de uitvoering tolkvoorziening

In oktober 2018 vindt opnieuw een bestuurlijk overleg plaats tussen de belangenorganisaties van tolkgebruikers en het UWV. Heb je opmerkingen over de uitvoering van de tolkvoorziening van het UWV? Mail je tekst of gebarenfilmpje naar info@dovenschap.nl, dan zorgt het dovenschap dat het bij het UWV terecht komt. 

Evaluatie Tolkportaal

Op 18 april 2018 heeft bij het UWV een evaluatie plaatsgevonden van het UWV Tolkportaal. Via dit digitale portaal kunnen alle schrijftolken en tolken gebarentaal, die hun werk verrichten in opdracht van doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties vanaf januari dit jaar veilig en snel factureren. De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), de Nederlandse Schrijftolkenvereniging (NSV) en Dovenschap (namens alle belangenorganisaties van tolkgebruikers) waren hierbij aanwezig.

De ervaringen van tolken tot nu toe met het UWV Tolkportaal zijn positief. Dovenschap vindt het erg jammer dat er niet zo’n systeem is voor tolkgebruikers. Zij krijgen vanaf dit jaar weliswaar een maandoverzicht op papier, maar de informatie daarin is niet volledig. Tolkgebruikers kunnen bijvoorbeeld niet zien hoeveel uren zij nog hebben. Dovenschap heeft daarom nadrukkelijk aangegeven dat er ook een goed systeem moet komen voor tolkgebruikers. Daarnaast begrijpt UWV de klachten van tolkgebruikers en zal bekeken worden of het mogelijk is om tolkgebruikers al dit jaar inzicht te geven in hun resterende budget. Nader bericht volgt zodra hier meer over bekend is.

Aandachtspunten

In ieder geval blijft het belangrijk dat tolkgebruikers zelf goed de administratie bijhouden. Er zijn twee aandachtspunten. Ten eerste: het komt voor dat teamtolkuren dubbel afgetrokken worden: controleer dit dus goed! Ten tweede: het komt voor dat tolken hun facturen erg laat indienen, soms maanden na een opdracht. Vraag uw tolk om op tijd facturen in te dienen, zodat u geen achterstand oploopt in uw administratie en onduidelijkheden snel opgelost kunnen worden. UWV zal tolken via een berichtje in het UWV Tolkportaal wijzen op het belang van een tijdige facturatie.

Bron: Dovenschap

Publicatiedatum: 05 juni 2018