Antwoord op Kamervragen over declaratieproblemen tolken

Tweede Kamerlid John Kerstens liet deze week op Twitter weten dat er antwoord is gekomen op zijn Kamervragen over declaratieproblemen voor tolken die doven en slechthorenden inzetten.

John Kerstens en Kamerlid van Dijk (allebei van de PvdA) stelden in oktober vragen over de problemen die er waren voor tolken om te kunnen declareren bij UWV. De wijze waarop tolken konden declareren bij UWV is in september dit jaar veranderd, maar niet alle tolken waren daarvan op de hoogte. Daardoor kwamen veel declaraties op de verkeerde plek bij UWV terecht. Tolken kregen daardoor niet betaald en kwamen flink in de problemen door deze betalingsachterstand. Dankzij de druk van het Platform Doven, slechthorenden, TOS (waar Stichting Hoormij onderdeel van is) en NBTG kwam er gelukkig snel een oplossing. Toch leidde de hele kwestie tot vragen in de Tweede Kamer.

Vragen en antwoorden 
Een maand later is er op de vragen van de Kamerleden een antwoord gekomen. Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in haar brief van 9 november antwoord op de vragen die Kamerleden Kerstens en van Dijk stelden in oktober. Bekijk hier de vragen en de antwoorden.
Publicatiedatum: 12 november 2015