Anderen attenderen op de mogelijkheden omtrent spraakafzien en gebaren. Help je mee?

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons in om onze kennis en expertise met je te delen en je in contact te brengen met lotgenoten. En jij kunt hier aan bijdragen door bijvoorbeeld een bijeenkomst over spraakafzien en gebaren te organiseren!

Tekst: Marjolijn Dekker 

Het belang van vrijwilligers 

Jeanette Noordhof, vrijwilligerscoördinator bij Stichting Hoormij: “(H)erkenning van je aandoening door lotgenotencontact is zo belangrijk voor je verwerkings- en acceptatieproces. We organiseren daarom diverse regionale activiteiten door het hele land. Vooral in de gebieden waar geen afdeling van Stichting Hoormij/NVVS actief is. Het gaat om bijeenkomsten over aanvullende hoorhulpmiddelen, spraakafzien en gebaren, huiskamerbijeenkomsten en kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt actuele informatie over aandoeningen, maar ook over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen. Zodat jij de beste keuze voor jezelf kunt maken. In het afgelopen half jaar zijn 24 bijeenkomsten georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Stichting Hoormij zorgt voor de expertise. Jij zorgt met behulp van één van onze coördinatoren voor de organisatie. Er zijn handleidingen ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Als patiëntenvereniging kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij bepalen voor een deel de toekomst.” 

José Beck

José is sinds kort gepensioneerd na een werkzaam leven bij de rechtbank in Amsterdam. “Ik hoor goed, maar heb een dochter die gebruik maakt van een cochleair implantaat. In de jaren daarvoor had ze gehoorapparaten vanwege haar ernstige slechthorendheid.” Na haar pensionering wilde José graag iets actiefs doen en meldde zich aan bij Hoormij. “Als ‘ervaringsdeskundige’ moeder ben ik ervan overtuigd dat, ondanks alle prachtige technische ontwikkelingen, communicatie van slechthorenden in een horende wereld blijvende aandacht verdient. Toen ik werd benaderd om de coördinatie van de informatiebijeenkomsten ‘Spraakafzien en Nederlands met Gebaren’ te doen, was ik meteen enthousiast. Vooral omdat je hier de mensen in de naaste omgeving van de slechthorende actief bij kunt betrekken. Met de informatiebijeenkomsten, waarbij een logopediste en een docent NmG een kijkje in de keuken geven, hoop ik meer mensen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die er zijn. Wil jij graag een dagdeel organiseren of meer informatie? Neem dan contact met mij op via bijeenkomst.spraakafzienengebaren@stichtinghoormij.nl We zijn heel blij met je ondersteuning!

Relevante links

Publicatiedatum: 28 december 2018