Alles over veranderingen in vergoedingen hoorhulpmiddelen

Per 1 januari 2013 komt er een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen. Wat betekent dat voor u? De NVVS zet alle feiten en misverstanden op een rij!

Hoortoestellen blijven in de basisverzekering. De enige voorwaarde om voor een hoortoestel in aanmerking te komen, is een gehoorverlies van 35dB op het slechtste oor. Hiermee komen ook mensen met een éénzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking.
Voor aanvullende hoorhulpmiddelen geldt straks ook alleen het criterium 35dB op het slechtste oor. De keuze voor het hoortoestel (en/of andere hoorhulpmiddelen) gaat plaatsvinden op basis van de ‘functiegerichte aanspraak’: een eenvoudige oplossing waar dat kan, een complexe oplossing waar dat nodig is.
Voor een hoortoestel gaat u een eigen bijdrage van 25% betalen. Het wordt waarschijnlijk mogelijk om dat bij te betalen bedrag geheel of gedeeltelijk af te dekken via een aanvullende verzekering. Heeft u aanvullende hoorhulpmiddelen nodig, zoals soloapparatuur, of wek- en waarschuwingssystemen, dan worden deze 100% vergoed.

Welke oplossing heeft u nodig?
Hoe wordt straks bepaald of u prima uit de voeten kan met een eenvoudige oplossing of dat u een complexe oplossing nodig heeft? Op dit moment wordt er binnen de branche overleg gevoerd over een protocol dat bepaalt hoe deze regeling in de praktijk kan worden uitgevoerd. Groot zorgpunt van audicienbedrijven daarbij is het krappe budget dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld met daar bovenop een bezuiniging van 27 miljoen euro.

Feiten, misverstanden en nuances
Lees op deze pagina de volledige informatie over het nieuwe vergoedingssysteem.

Publicatiedatum: 28 augustus 2012