Weg met de herrie op radio en tv!

Stoor jij je aan muziekjes en andere achtergrondgeluiden bij radio- en tv-uitzendingen met gesproken woord? Nou en of! Een oproep van het Noordhollands Dagblad (uitgave van Holland Media Combinatie) op hun ombudspagina leverde honderd e-mails en brieven op en via het ombudspanel op Regiopeil.nl kwamen er binnen een week 1300 meldingen binnen. Vandaag schrijft het Noordhollands Dagblad daarom een artikel met de titel ‘Weg met de herrie op radio en tv’. Volgende week komt er een vervolgartikel over te ondernemen actie.

De krant concludeert: “Er is veel irritatie over muziekjes en geluidjes bij nieuwsuitzendingen, verkeersinformatie en interviews, maar ook bij series en films. Waar onze lezers zich ook aan ergeren is (nog steeds) het hoge volume van de reclames tussen of tijdens programma’s. Hoewel na verzoeken van Stichting Hoormij toegezegd is het volume van de reclames terug te schroeven, ervaren veel mensen dat nog niet zo.” Daarom wil het Noordhollands Dagblad, uiteraard gesteund door Stichting Hoormij, hier actie op ondernemen. Volgende week op de Ombudspagina van de krant is daar meer over te lezen.

Stichting Hoormij heeft al meerdere malen in allerlei verbanden aandacht gevraagd bij de omroepen voor de storende achtergrondgeluiden die het, met name voor slechthorenden, lastig maken het gesproken woord te verstaan. Heeft het dan überhaupt nog wel zin dat het Noordhollands Dagblad het nu aankaart? Zeker! Als we niets meer doen gebeurt er helemaal niets, we moeten door blijven gaan en hopen dat opeens het kwartje wel zal vallen.

Geen storende achtergrondgeluiden en muziekjes meer en gelijk volume van programma’s en reclames. Het klinkt Stichting Hoormij goed in de oren. Jou ook?
Publicatiedatum: 15 februari 2016