Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt Kamervragen over gehoorschade jongeren

Kamerlid Agnes Wolbert van de PvdA stelde op 29 mei 2013 Kamervragen over gehoorschade bij jongeren aan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit naar aanleiding van de resultaten van de online hoortesten van de Nationale Hoorstichting. Staatssecretaris Van Rijn had onlangs in een debat al aangegeven voorlopig niet met een algehele geluidsnorm voor cafés, festivals en discotheken te komen, maar eerst met de muzieksector om te tafel te gaan. In de beantwoording van de Kamervragen licht hij dat toe.

“Gehoorschade als gevolg van hard geluid is een maatschappelijk probleem. De belangrijkste bronnen van geluidsbelasting bij jongeren die kunnen leiden tot gehoorschade zijn langdurig luisteren naar te harde muziek via persoonlijke muziekdragers en veelvuldig bezoek aan uitgaansgelegenheden, evenementen en festivals”, schrijft Van Rijn. Volgens hem zijn er geen recente cijfers bekend over het aantal jongeren dat gehoorschade heeft opgelopen door te harde muziek. Daarom heeft hij het RIVM opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen. De resultaten worden in het najaar verwacht.
“Ik zal dit thema in het Nationaal Programma Preventie opnemen, zodat het in samenhang met andere leefstijlgerelateerde thema’s opgepakt kan worden”, belooft Van Rijn verder. “Daarnaast zal ik in het najaar met de betrokken partijen om de tafel gaan zitten om gezamenlijk een aanpak voor het probleem af te spreken in de vorm van een convenant.” Op basis van de onderzoeksresultaten en de gesprekken met de betrokken partijen wil Van Rijn pas beoordelen of een eventuele geluidsnorm tot de mogelijkheden behoort.

Positief
De Nationale Hoorstichting is voorstander van zo’n norm, maar kan zich desondanks vinden in de antwoorden van de staatssecretaris. “De Hoorstichting wil alle partijen die iets kunnen doen om vermijdbare gehoorschade bij jongeren te voorkomen, informeren dat zij iets kunnen doen en aanzetten actie te ondernemen. Het is daarom zo belangrijk dat de preventie van gehoorschade bij jongeren is opgenomen in het Nationaal Programma Preventie (NPP). Ook zien we een nieuw convenant waarbij alle relevante partijen worden betrokken positief tegemoet.”

Geluidsadvies schoolfeesten
Hoewel de Hoorstichting dus positief is over het feit dat preventie van gehoorschade bij jongeren is opgenomen in het NPP, vestigt de stichting ook de aandacht op gehoorschade bij kinderen. Niet alleen het muziekvolume in cafés en discotheken en op festivals kan schadelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld te harde muziek op een schoolfeest. De Hoorstichting heeft een geluidsadvies uitgebracht voor scholen bij het houden van feesten. Dat bestaat uit vier stappen: 1. Houd het geluid op maximaal 88 dB. 2. Houd leerlingen op afstand van de boxen. 3. Bied gehoorbescherming aan. 4. Geef voorlichting aan ouders en leerlingen. Lees meer hierover op de website van de Nationale Hoorstichting.

Publicatiedatum: 26 juni 2013