Patiëntenorganisaties bieden Tweede Kamer manifest aan

Vijftig landelijke aandoeningsspecifieke patiëntenorganisaties, waaronder de NVVS, hebben namens meer dan 1.000.000 patiënten de Tweede Kamer het manifest ‘Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt’ aangeboden. De 50 organisaties waarschuwen de politiek in hun manifest voor de steeds kleiner wordende rol die patiëntenorganisaties kunnen spelen en de gevolgen die dit heeft voor de patiënt én de kosten van hun zorg.

Ook de NVVS maakt zich zorgen om teruglopende subsidies en of we daardoor nog wel onze achterban kunnen blijven informeren en de belangen van mensen met een hoorprobleem kunnen blijven behartigen zoals we nu doen.
In het manifest reiken de organisaties oplossingen aan om de betrokkenheid van de patiënt op de lange termijn te kunnen garanderen en te versterken. Het manifest wordt onderschreven door Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Chronisch Zieken en gehandicaptenraad/Platform VG en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

De voorzitter van de Vaste commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport Helma Neppérus (VVD) nam het manifest in ontvangst, in gezelschap van zorgwoordvoerders van diverse partijen. Zij luisterden aandachtig naar de toelichting van Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dat vijftig patiëntenorganisaties, die samen meer dan één miljoen patiënten vertegenwoordigen, de handen ineen slaan maakte indruk. Alida Noordzij kon door haar specifieke ervaringsverhaal overtuigen hoe de Bijniervereniging door een goed instructieprogramma ernstige crises voorkomt.  “Patiëntenorganisaties kunnen aanreiken waar standaarden en richtlijnen aan moeten voldoen. Zij staan dichtbij de patiënt met hun specifieke aandoening. Zij zorgen dat het Kwaliteitsinstituut het patiëntenperspectief echt kan integreren. Dit verdient een betere facilitering en wij vragen u hier een oplossing voor te vinden. Geen zak met geld maar wel concrete mogelijkheden om de achterban te raadplegen en bijvoorbeeld deel te nemen aan richtlijncommissies. Alleen dan is patiëntenparticipatie reëel”, aldus Hans Bart.

Voorzitter Neppérus gaf de delegatie complimenten voor de gezamenlijkheid van dit initiatief. Na afloop was er (korte) gelegenheid om met Kamerleden na te praten. Conclusie: timing en inhoud zijn uitstekend. Nu de politieke vertaling, zodat het niet bij woorden alleen blijft.

Lees hier het manifest.

Publicatiedatum: 15 oktober 2013