Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Spraakafzien en Gebaren

De Werkgroep Spraakafzien en Gebaren zet zich in voor een optimale communicatie tussen en met slechthorenden.


De Werkgroep Spraakafzien en Gebaren:
•    promoot spraakafzien en het gebruik van gebaren ter ondersteuning van gesproken communicatie
•    probeert het aanbod van zowel cursussen 'Spraakafzien' als cursussen 'NmG (Nederlands met Gebaren)' te vergroten (zie cursusaanbod Nederland)
•    zorgt voor actuele informatie op de website, in de digitale nieuwsbrieven en Horen Magazine;
•    onderhoudt samen met GGMD een lijst van namen van logopedisten met de specialisatie Spraakafzien
•    biedt voor mensen die al een cursus spraakafzien of NmG (Nederlands met Gebaren) hebben gevolgd de mogelijkheid om in oefengroepen het geleerde te blijven praktiseren (zie aanbod oefengroepen van Stichting Hoormij). Deze oefengroepen staan onder leiding van vrijwilligers van Stichting Hoormij/NVVS.

De Werkgroep Spraakafzien en Gebaren  is bereikbaar via onderstaand formulier.
Stel een vraag Vul hier uw gegevens in. Gebruikt u geen telefoon, vul dan in het betreffende vak 011-11223344 in. Bij voorbaat dank!
Versturen
Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid
Meer informatie over spraakafzien en NmG