Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Connectiviteit

De Werkgroep Mobiliteit heeft als doel mensen met een hoorprobleem zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig mobiel te laten zijn. Stichting Hoormij wil bijvoorbeeld maximale visuele ondersteuning (via beeldschermen) in het openbaar vervoer, zodat de slechthorende niet afhankelijk is van geluidsinstallaties en omroepberichten.


Stichting Hoormij staat niet alleen in het streven om mensen zo lang mogelijk veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Er is een overkoepelende kerngroep, ‘Blijf Veilig Mobiel’, waarin Stichting Hoormij participeert. In deze kerngroep ‘Blijf Veilig Mobiel’ zijn naast Stichting Hoormij ook de ouderenbonden ANBO en PCOB vertegenwoordigd, net als de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Samenwerkende ROV’s, Ieder(in), de Oogvereniging Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

‘Blijf Veilig Mobiel’ stimuleert de overheid ervoor te zorgen dat senioren zo lang en zo veilig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het verkeer. Informatie over de projecten en de reeds behaalde successen kan je lezen op de website van ‘Blijf Veilig Mobiel’: www.blijfveiligmobiel.nl.
Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid