Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Hoorhulpmiddelenlobby

De Werkgroep Hoorhulpmiddelenlobby houdt zich bezig met belangenbehartiging op het gebied van verstrekking en vergoedingen van hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen. Hierbij wordt gestreefd naar een goed en betaalbaar systeem. Overleg hierover wordt gevoerd met verschillende instanties en in diverse overlegvormen, van politiek en overheid, tot zorgverzekeraars, audiciens, audiologen, kno-artsen en audiologische industrie.


In al deze vormen van overleg wordt duidelijk gemaakt dat een hoortoestel slechts een (weliswaar essentieel) onderdeel is van het totale hoorsysteem, benodigd om mensen met een hoorprobleem zo optimaal en normaal mogelijk te kunnen laten participeren in de samenleving, maar dat het scala aan hoorhulpmiddelen veel breder is. Denk hierbij aan telefoonvoorzieningen, tv-connecties, flitsbellen e.d. voor de thuissituatie.

Daarnaast denkt de Werkgroep Hoorhulpmiddelenlobby mee over nieuwe protocollen en regelingen. Het landelijk bureau van Stichting Hoormij en de werkgroep zijn actief betrokken bij alle overleggen over de invoering van de zgn. functiegerichte verstrekking van hoorhulpmiddelen.

De Werkgroep Hoorhulpmiddelenlobby is bereikbaar via onderstaand formulier.
Stel een vraag Vul hier uw gegevens in. Gebruikt u geen telefoon, vul dan in het betreffende vak 011-11223344 in. Bij voorbaat dank!
Versturen
Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid