Commissie Slechthorendheid - Werkgroep Connectiviteit

Technische ontwikkelingen maken het in rap tempo mogelijk om het hoortoestel geïntegreerd te laten communiceren met steeds meer andere apparatuur: (mobiele) telefoon, televisie, laptop etc. Deze samenwerking tussen hoortoestel en andere apparatuur wordt ‘connectiviteit’ genoemd. De Werkgroep Connectiviteit vraagt aandacht voor (nieuwe) vormen van connectiviteit, bevordert de bekendheid onder hoortoestelgebruikers en pleit voor verbeteringen waar het gaat om gebruiksgemak.


Het is de bedoeling dat ontwikkelingen op het gebied van hoorhulpmiddelen worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde. Ook wordt getracht om op objectieve wijze kwaliteitsverschillen van de verschillende hoorhulpmiddelen en merken te beschrijven.

Op termijn is het streven om te komen tot standaardisatie en dus uitwisselbaarheid tussen de verschillende systemen en de verschillende merken.

Naar de pagina van de Commissie Slechthorendheid