Discussiefora: lezen over en uitwisselen van ervaringen

Stichting Hoormij ziet het als een belangrijke taak om mensen de mogelijkheid te bieden met elkaar in contact te komen. Het  lezen over de ervaringen van anderen en het uitwisselen van eigen ervaringen, helpt veel mensen om om te gaan met hun slechthorendheid, hun tinnitus, hyperacusis, Ménière, brughoektumor, TOS of CI. Daarom biedt Stichting Hoormij diverse fora.

Algemene discussieforum Stichting Hoormij

Wil je ervaringen delen, inspiratie opdoen of discussiëren over TOS (taalontwikkelingsstoornis), slechthorendheid en maatschappelijke kanten van hoorproblemen? Ga dan naar het algemene discussieforum van Stichting Hoormij. Aan bod komen onderwerpen als: hoortoestellen, werk, ouders/kinderen, onderwijs en sociale activiteiten.

Tinnitus- en hyperacusisforum

Wil je andere mensen ontmoeten met oorsuizen (tinnitus) of met hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden)? Dan kun je terecht op dit forum waar wordt gesproken over het leven met tinnitus en de ervaringen die men heeft met tinnitus. Een apart gedeelte is ingericht over hyperacusis.

Ménière-forum

Het Ménière Forum is sinds 4 mei 2019 niet meer actief. Voor informatie over Ménière kun je hier terecht op onze site. Je kunt ook vragen stellen per mail aan een lid van de Commissie Meniere via meniere@stichtinghoormij.nl Voor informatie en discussie verwijzen we je graag naar de besloten en onafhankelijke Facebookgroep 'Leven met Meniere'.

NEBRUS discussieforum brughoektumor

Meepraten en discussiëren kan via het discussieforum over brughoektumor. Dit wordt onderhouden door de NEderlandse BRughoektumor Site (NEBRUS).  Ook hebben zij een besloten Facebookgroep opgericht voor mensen met een brughoektumor. 

OPCI discussieforum over CI

Heb je een CI of denk je na over Cochleaire Implantatie? Dan kun je ervaringen uitwisselen op dit discussieforum met als onderwerp CI. Dit forum wordt door het Onafhankelijk Platform CI onderhouden. Stichting Hoormij participeert in dit platform via onze Commissie CI.

Discussiegroep BAHA/Ponto

Het forum voor dragers en toekomstige dragers van een BAHA (botverankerd hoortoestel) is inmiddels vervangen door een besloten Facebookgroep over BAHA/Ponto.