Bestuur afdeling Gelderland-Oost

voorzitter

Functie vacant

secretaris

Marije Poesiat

penningmeester

E. Ivens

Bankrekening: NL50 RABO 0689 4601 20