Afdeling Alkmaar en omstreken

De afdeling Alkmaar is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in regio Alkmaar. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht in april 1912.

alkmaar@stichtinghoormij.nl

Bijeenkomsten

Ongeveer drie maal per jaar organiseren we een bijeenkomst, meestal toegankelijk voor leden en niet-leden. We wisselen informatievebijeenkomsten af met op lotgenotencontact en gezelligheid gerichte activiteiten.

Jaarlijkse uitstap

Eens per jaar organiseren wij een 'uitje'.

Inloopspreekuur

U bent iedere 3e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom op ons inloopspreekuur dat wordt gehouden in de NoordWest Ziekenhuisgroep ( NWZ ), voorheen MCA. Locatie Alkmaar. Adres is: Wilhelminalaan 12 1815 JD Alkmaar ingang Metiusgracht bij de KNO-polikliniek. Ervaringsdeskundigen van onze afdeling geven graag advies over diverse hooraandoeningen en hulpmiddelen. In de maanden juni, juli, augustus en december is er geen inloopspreekuur.

Contactpersonen

Je kan per mail je vragen voorleggen aan onze contactpersonen op het gebied van Ménière, tinnitus, hyperacusis en CI. 

Technische commissie

Wij hebben een aparte technische commissie die zich bezighoudt met het promoten,adviseren, keuren en onderhouden van infraroodinstallaties en FM-installaties. Je kan bij ons ook terecht voor vragen over ringleiding in jouw huis of voor hulpmiddelen verbonden aan je televisie. Ook voor  voorzieningen voor slechthorenden in kerken en zorginstellingen, maar ook in raadszalen en bij overheidsloketten. Daarnaast biedt de commissie begeleiding bij het aanleggen van ringleidingen bij nieuwbouw en renovatie. Zo mogelijk verhelpt zij gebreken.

Afdelingsblad

Vier maal per jaar geven wij het blad 'De nieuwsbrief' uit. Wij verspreiden dit blad onder onze leden en via audiciens, het NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, het audiologisch centrum en bibliotheken in ons gebied. Wil je op de nieuwsbrief reageren, een stukje plaatsen of adverteren, neem dan contact op met de redacteur Frans Hofstra.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en een schrijftolk. 
In de vergadering is meestal een gast die spreekt over een onderwerp voor de slechthorenden. In de pauzes is het heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de NVVS (Nederlandse Vereniging van Slechthorenden), onderdeel van Stichting Hoormij. Bij de inschrijvingwordt je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Alkmaar e.o. is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), onderdeel van Stichting Hoormij. Hetnummer van de girorekening is 161758576 t.n.v. NVVS-Alkmaar e.o. te Heiloo.