Afdeling Zeeland

De afdeling Zeeland is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in de provincie Zeeland. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers.

zeeland@stichtinghoormij.nl

Lotgenotencontact

Onze afdeling organiseert elke derde donderdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur een bijeenkomst waar lotgenoten met een hooraandoening elkaar kunnen ontmoeten in het gebouw van Auris, Nassaulaan 8, 4461 SX Goes. Als u hierover geïnformeerd wilt worden, mail dan naar Adrie Sonke. Dan wordt u op de hoogte gehouden.

Afdelingsblad

Gelijk met het landerlijke HOREN-magazine verschijnt er een inlegvel met de naam HORENZeeland met daarin voor de afdeling relevant nieuws. Leden mogen hier aan bijdragen met artikelen.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke lid kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk.
In de vergadering is doorgaans een gastspreker die spreekt over een onderwerp rondom hooraandoeningen. Dit kan ook een diapresentatie zijn. In de pauzes is het altijd heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Ukunt zich aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij uw inschrijvingwordt u ook automatisch lid van de afdeling waaronder uw postcode valt.Een deel van uw contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer u een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij u aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Zeeland is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 22053741), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Hetnummer van de girorekening is 320597210 t.n.v. A.C.M.Sonke te Goes. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.