Afdeling West-Friesland

De afdeling West-Friesland is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in Koggenland. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers.

 

Uitje en kerstviering

Elk jaar in juni organiseren wij als afdeling een uitstap voor onze leden. In december organiseren wij een kerstviering.

 

Afdelingsblad

Vier keer per jaar geven wij als afdeling een blad uit.


Ledenvergaderingen

Twee maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder uw postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke Stichting Hoormij te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.


Zakelijke gegevens

De afdeling West-Friesland is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

Meer over de afdeling