Afdeling Noord-Midden Limburg

Voorlichting, lotgenotencontact en gezelligheid

De afdeling Noord-Midden Limburg organiseert diversen bijeenkomsten. Deze vinden ongeveer één keer per maand in de middag of avonduren op diverse locaties in de regio plaats. Aankondigingen ervan vind je in de nieuwsbrief, via een uitnodiging en in de agenda op de site van Hoormij∙NVVS. Aanmelden is verplicht en kan via de e-mail,telefonisch, WhatsApp of sms. Alle bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van Hoormij∙NVVS, maar ook voor niet-leden. Afhankelijk van de kosten wordt er (voor niet-leden) een eigen bijdrage gevraagd. Er is een ringleiding en schrijftolk aanwezig.

noordmiddenlimburg@stichtinghoormij.nl

Ledenvergadering

Eén keer per jaar is er in onze regio een ledenvergadering (ALV) met na de pauze een lezing over een actueel onderwerp. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen, dankzij het gebruik van ringleiding en schrijftolk.

Afdelingsnieuws

Drie keer per jaar ontvangen leden een nieuwsbrief met verslagen van bijeenkomsten en de planning van de komende bijeenkomsten.

Lidmaatschap, donatie en giften

Je kunt je aanmelden als lid van de landelijke Hoormij∙NVVS. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waaronder jouw postcode valt. Een deel van de contributie komt ten goede van de afdeling. Als je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke Hoormij∙NVVS te willen doneren. Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens

De afdeling Noord-Midden Limburg is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig in geschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 12067728), maar tevens een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS). Het banknummer is NL98RABO 01 41 96 94 31 t.n.v. NVVS-Noord-Midden Limburg te Venlo. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.