Afdeling Noord-Midden Limburg

Informatie en creatieve bijeenkomsten en soms samen op pad

De afdeling Noord-Midden Limburg organiseert diversen bijeenkomsten. Deze gebeuren ongeveer een keer per maand in de middag of avonduren. De bijeenkomsten worden op diversen locatie in de regio gegeven wordt bekend gemaakt via een uitnodiging en in de agenda op de site van Hoormij. aanmelden is verplicht dat kan via de mail of telefonisch,watsapp of sms. Eigenbijdrage is € 4.00, dit is inclusief koffie of thee, mits anders vermeld. Op al onze bijeenkomsten is ringleiding en schrijftolk aanwezig.

Ledenvergadering

Een keer per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van ringleiding en schrijftolk.

Afdelingsblad

Vier maal per jaar ontvangen onze leden het blad "De Oetbeller". Het blad wordt verzorgd door de afdeling Maastricht e.o., maar bevat ook informatie over de afdeling Noord-Midden Limburg. 


Lidmaatschap, donatie en giften


Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS (onderdeel van de Stichting Hoormij). Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waaronder jou postcode valt. Een deel van de contributie komt ten goed van de afdeling. Wanneer je een hogere bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goed van de afdeling,tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.
Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens

De afdeling Noord-Midden Limburg is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig in geschreven bij de Kamer van Koophandel ( KvK-nummer 12067728), maar tevens een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorende (NVVS). Het banknummer is NL98RABO0141969431 t.n.v NVVS-Noord-Midden Limburg te Peel en Maas. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling