Afdeling Kop van Noord-Holland

De afdeling Kop van Noord-Holland is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland . De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers.

Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze afdeling een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding en schrijftolk.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.


Zakelijke gegevens

De afdeling Kop van Noord-Holland is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).