Afdeling IJmond-Noord

Afdeling IJmond-Noord


De afdeling IJmond-Noord is een vereniging van en voor mensen met een gehoorbeperking, tinnitus, hyperacusis, cholesteatoom of duizeligheid- en evenwichtsaandoeningen die wonen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Castricum, alsmede de kern Velsen-Noord. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allemaal vrijwilligers. De afdeling houdt zich vooral bezig met het geven van voorlichting en de organisatie van onderling contact voor leden van Hoormij∙NVVS.


ijmondnoord@stichtinghoormij.nl


Themabijeenkomsten


Twee keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst over een onderwerp dat te maken heeft met slechthorendheid. Kijk in onze agenda of er binnenkort een themabijeenkomst staat gepland.
Deze bijeenkomsten zijn altijd goed te volgen voor slechthorenden, dankzij de aanwezigheid van een ringleiding. Ook is er bij iedere bijeenkomst een schrijftolk aanwezig. Die zorgt ervoor dat de gesproken tekst op een scherm geprojecteerd wordt.
In de pauzes is het heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften


Voor het organiseren van haar activiteiten is de afdeling IJmond-Noord afhankelijk van inkomsten uit contributies en donaties. Je kan je aanmelden als lid van Hoormij∙NVVS om zo ons werk te steunen. Voor meer informatie klik hier. Bij de inschrijving word je ook automatisch lid van de afdeling waar je woonplaats onder valt. Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling.
Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

Zakelijke gegevens


De afdeling IJmond-Noord is een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), onderdeel van Stichting Hoormij. Het rekeningnummer van de afdeling is NL71 INGB 0000 5020 75, t.n.v. NVVS afdeling IJmond-Noord te Castricum.
Hoormij∙NVVS is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.