Afdeling Gelre

De afdeling Gelre is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in het westen van de provincie Gelderland. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers.

gelre@stichtinghoormij.nl

Activiteiten
Zie de agenda en ook de website www.nvvs-gelre.nl.

Ledenvergadering

Eenmaal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding. En vooral ook door het gebruik van een projector waarmee de gesproken tekst zichtbaar gemaakt wordt.
In de vergadering is altijd een gast die spreekt over een onderwerp voor de slechthorenden. In de pauzes is het altijd heel gezellig. Dan kan men ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Gelre  is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS). De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeennut beogende instelling.