Wat Stichting Hoormij heeft bereikt

We hebben al heel wat bereikt, maar er moet ook nog veel gebeuren
Hieronder een aantal successen die we de afgelopen jaren hebben bereikt dankzij de inzet van vrijwilligers, beroepskrachten, samenwerking met vele andere organisaties en dankzij de financiële bijdragen van velen. Maar ook een opsomming van de uitdagingen waarvoor we nog staan.

Bekendheid en begrip

Meer mensen laten ervaren wat het is om te leven met een gehooraandoening zodat er begrip ontstaat. Daarom hebben wij de internationale ‘Week van het oorsuizen’, de ‘Dag van het gehoor’, de ‘Balance Awareness Week’ naar Nederland gehaald en geven we daar jaarlijks invulling aan. In de pers is er veel aandacht voor. Maar nog lang niet iedereen begrijpt echt hoe het is om met een gehooraandoening te leven. Er is dus geld nodig om deze acties elk jaar te kunnen blijven uitvoeren.

Goede zorg

 • De site Hoorwijzer de enige onafhankelijke website door ons opgezet en boordevol informatie over hoortests, hoorspecialisten, hoorhulpmiddelen en vergoedingen. Op deze site worden ook de schoolcijfers getoond die we verzamelen met klantervaringsmetingen.
 • We hebben het voor elkaar gekregen dat alle audiciens en alle verzekeraars samen met ons nog maar één en dezelfde methode gebruiken om ervaringen te meten rondom audiciens en hoortoestellen. 
 • Op basis van de klantervaringen en alle signalen die bij ons binnenkomen, lobbyen wij richting politiek, overheid, audiciens en zorgverzekeraars. Zo hebben we ervoor gezorgd dat hoortoestellen nog altijd in het basispakket van de zorgverzekeringen zijn gebleven en hebben we ervoor gezorgd dat vanaf 2016 kinderen tot 18 jaar 100% vergoeding ontvangen voor hun hoortoestellen. 
 • We hebben bijgedragen aan de opzet van keuzewijzers voor CI-dragers. Kijk op CI Keuzehulp en op CI Keuzehulp KInderen
 • We stimuleren regelmatig onderzoek om zo verbeteringen in de zorg mogelijk te maken. Zoals onderzoek naar de prismabril voor mensen met de ziekte van Ménière en onderzoek naar ervaringen van CI-dragers. Ook hebben we de tinnitus-scriptieprijs in het leven geroepen om onderzoek naar oorsuizen te bevorderen.

Toegankelijkheid

 • We pleiten voor meer en betere voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen. Op Hoorwijzer | Gebouwen hebben we alle gebouwen en de kwaliteit van de voorzieningen in kaart gebracht. Maar nog niet overal kunnen slechthorenden meedoen. Nieuwe acties richting zijn in ontwikkeling. 
 • Samen met andere organisaties hebben we ervoor gezorgd dat nagenoeg alle tv-uitzendingen ondertiteld worden. De kwaliteit van de ondertiteling moet alleen nog omhoog! 
 • Eerste hulpdiensten moeten ook door slechthorenden en doven in te schakelen zijn. Dat is inmiddels gelukt na een gezamenlijke lobby van alle organisaties voor slechthorenden en doven. Ook medewerkers in ziekenhuizen lichten we voor hoe om te gaan met een patiënt met een gehooraandoening. 
 • Er wordt continu gewerkt aan goede tolkvoorzieningen en betere kwaliteit van teletolkdiensten.

Meedoen op het werk

 • We hebben tips & trucs voor slechthorende werknemers bijeengebracht op de site Hoorwerkwijzer. zodat je ook met een gehooraandoening goed en zo lang mogelijk kan blijven functioneren op je werk.
 • We hebben met succes aandacht gevraagd bij Defensie voor tinnitus onder militairen.
 • Slechthorende en dove jongeren laten we stappen zetten op weg naar werk via Grow2Work en ProjectYou2Work.

Meetellen op school en opleiding

 • Om slechthorende en dove kinderen in regulier onderwijs sterk in hun schoenen te laten staan is er de site Erbijhoren ontwikkeld.
 • We hebben invloed uitgeoefend op het invoeren van passend onderwijs, zodanig dat slechthorende en dove kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Maar er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs waar we op moeten inspelen.

Ervaringskennis

Via Ervaringrijk verzamelen we tips en ervaringen van mensen met een hooraandoening. Zo kunnen anderen daarmee weer hun voordeel doen.


Regionale activiteiten

Niet alleen landelijk, maar ook regionaal zijn we zeer actief. Op diverse plaatsen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Zie het actuele aanbod: Agenda

We hebben al veel bereikt, maar zijn nog niet waar we willen komen! We staan nog voor veel uitdagingen.
Steun ons op jouw manier om nieuwe doelen te realiseren!