Heb ik TOS?

Het is belangrijk om vast te stellen of de problemen met taal voortkomen uit een stoornis of uit een gebrek aan taalaanbod. Dit laatste heeft met de omgeving (met name de ouders) van het kind te maken en vraagt vanzelfsprekend om een heel andere aanpak.

Taalstoornis of taalachterstand 

Van alle kinderen heeft ongeveer 5% een vorm van TOS. TOS heeft de volgende kenmerken, die ook in combinatie bij een kind kunnen voorkomen:
- weinig woorden kennen
- moeite hebben om op een woord te komen
- vaak hetzelfde vertellen
- vaak dezelfde woorden gebruiken
- slecht verstaanbaar spreken zonder beperkingen in de mondmotoriek
- veel fouten in de zinnen maken
- erg korte zinnen maken
- vaak niet begrijpen wat er verteld wordt
- dichtklappen of zeggen `weet ik niet` als er een vraag wordt gesteld
- weinig praten, stil zijn
- praten met veel denkpauzes, stopwoorden en herhalingen
- driftig worden als het kind niet begrepen wordt of zelf iets niet begrijpt
- een belevenis of verhaal buiten het hier-en-nu onvoldoende in taal aan de luisteraar kunnen overbrengen.

Door prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer zijn minimum spreeknormen opgesteld, die je kunnen helpen bij het signaleren van problemen. Je leest deze minimum spreeknormen hier

Kijk in onze vraagbaak voor meer info over TOS