Meer over Hoormij∙NVVS

Hier vind je jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Via belangenbehartiging, lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we mensen bij elkaar en zetten onderwerpen op de kaart.Stichting Hoormij en vereniging NVVS vallen in de praktijk samen onder de naam Hoormij∙NVVSFormeel zijn er echter wel gescheiden jaarrekeningen.

Organogram, statuten en huishoudelijk reglement

2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

2020

Jaarverslag en -rekening 2019

Jaarverslag en -rekening 2018

Jaarverslag en -rekening 2017

Jaarverslag en - rekening 2016

Begroting en beleidsplan 2015-2017

Stichting Hoormij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 62053000.