Meer over Hoormij∙NVVS

Hier vind je jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Via belangenbehartiging, lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we mensen bij elkaar en zetten onderwerpen op de kaart. In bestuurlijk opzicht was 2018 een roerig jaar. FOSS en SH-Jong besloten per 1 januari 2019 uit de federatie te treden. Daardoor valt sinds die datum alleen nog de NVVS onder Stichting Hoormij. In 2020 veranderde de naam in Hoormij∙NVVS.

Organogram, statuten en huishoudelijk reglement

2020

Jaarverslag en -rekening 2019

Jaarverslag en -rekening 2018

Jaarverslag en -rekening 2017

Jaarverslag en - rekening 2016

Jaarverslag en -rekening 2015

Begroting en beleidsplan 2015-2017

Stichting Hoormij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 62053000.