Een toegankelijke samenleving slechthorende en dove mensen

De openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen met een gehooraandoening, dat is het doel van Stichting Hoormij. Stichting Hoormij richt zich, soms in samenwerking met de overige belangenorganisaties, specifiek op:

  • Meer voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen.

Onder andere de werkgroep Toegankelijkheid houdt zich hiermee bezig. Neem ook eens een kijkje op Hoorwijzer. HIer kun je kijken welke openbare gebouwen voorzieningen voor slechthorenden hebben, of deze voorzieningen door Stichting Hoormij/NVVS gekeurd zijn (en zo ja met welk label) en kun je zelf je ervaringen toevoegen.

  • Meer en betere ondertiteling

SOAP! staat voor Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! In SOAP! werkt Stichting Hoormij samen met alle doven- en slechthorendenorganisaties.SOAP! staat op de bres voor meer en betere ondertiteling van tv-programma’s. Dankzij de intensieve lobby van SOAP! is de ondertiteling van tv-programma’s sinds 1januari 2008 bij wet verplicht. Meer informatie: Ondertiteling.

  • •    Goede bereikbaarheid telecommunicatie en eerste hulpdiensten

SIGNAAL is een project van de gezamenlijke belangenorganisaties. Taken zijn: het monitoren van en informeren over de ontwikkelingen rondom invoering nieuwe telefoonbemiddelingsdienst, inzetten voor goede bereikbaarheid van 112 voor slechthorenden en doven. Meer informatie? Signaal.

  • •    Goede tolkvoorzieningen in tijden van veranderende regelgeving (WMO.


De belangenorganisaties werken samen om informatiemateriaal te ontwikkelen voor gemeenten en WMO-raden

  • •    Betere kwaliteit van teletolkdiensten (KTT)